Annons

 i Eko/Miljö

Jag vill börja med att tacka så ödmjukt för all positiv feedback jag fick efter min förra artikel om Ljusne och synen på fiske och fiskevård här.

Väldigt många har hört av sig och tycker det är jätteviktigt att det skrivs om situationen i Ljusne och att vi belyser problemen som finns där idag och skapar en debatt detta. Jag har hittills bara fått positiv feedback från såväl lokalt folk, sportfiskare ute i landet, men framförallt från folk som fiskar i Ljusne och av dem också många Ljusnebor. Ingen har hittills kritiserat artikeln eller dess innehåll vad gäller fiskevård, jag vet på omvägar att det pratats en del ända in i Ljusne sportfiskeklubb om artikeln vilket är väldigt positivt! Vill redan här poängtera att jag inte på något sätt klandrar folk som fiskar i Ljusne utan artikeln skrivs för att få till en debatt och förhoppningsvis en förändring till det bättre för älven och miljön i och runt denna, inte då minst kommunerna och samhällena kring älven. För många är detta fisket ända chansen att kunna fiska lax på, även om de flesta verkar rörande överens om att man inte gillar sättet detta går till på. Min förra artikel finner ni på denna länk:

http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=3881#sthash.0or5Cgq1.dpuf

Nu har det gått en tid sedan förra artikeln, tyvärr har inte tongångarna och synen på fisket i Ljusne ändrats nämnvärt inom fiskevårdsföreningen och bland en del som fiskar mycket där. I dagarna skrevs det även en helt okritisk artikel om det världsledande laxfisket i lokaltidningen Hela Hälsingland där man belyste vilket fantastiskt fiske Ljusne har med många och stora Laxar. Luckorna på kraftverket hjälpte till att få ett bra fiske kunde man läsa. Det mest häpnadsväckande man kunde läsa var att man skriver att fisket är bättre nu är för 25 år sedan då fisken tog sig längre upp i älven, hur kan ett kraftverk ute i mynningen var bättre för fisket eller älven någonsin? Detta går över mitt förstånd. Alla problem och saker detta ställer till med för laxen, älven, sportfiskare uppe i älven och samhällena uppströms älven kunde man inte läsa ett ord om. Vart var källkritiken, kritiska frågor och funderingar samt kritiskt granskande? Reporten har verkligen svalt allt denne fick höra på plats. Här är länken till nämnda artikel:

http://helahalsingland.se/soderhamn/ljusne/1.6050162-fiskare-med-frossa#.UdpucI6g-DQ.facebook

Ljusne sportfiskeklubb är måna om ett bra fiske även i framtiden, därför är man väldigt rädd för EU som har som förslag att förbjuda utsättning av laxyngel och med vattendirektivet tvinga fram fiskvandringsvägar och levande älvar igen. Detta skulle vara katastrof menar man i Ljusne. Här kan man tycka att om man som sportfiskare eller styrelsemedlem i en fiskevårdsförening borde inse att om man resonerar rationellt, så för att garantera ett bra fiske i framtiden, måste vi få tillbaka fisk som själva kan leka och reproducera sig på naturlig väg, på så vis kommer vi alltid att kunna garantera återvändande fisk till älven under förutsättning att vi bara fiskar på och tar från räntan av älvens kapital. Så långt verkar man dock inte tänka, utan fortsätter vi att släppa ut fisk så kommer vi alltid ha fisk att fiska på. Sen alla problem som detta medför blundar man totalt för. Man gömmer sig bakom argument som att Ljusne som samhälle dör om man slutar släppa ut fisk i älven. Hade man velat få mer intäkter eller liv i samhället i form av fisketurism skulle ju det rationella vara att få upp fisk i älven. Vild fisk drar mer fiskeentusiaster (turism) till sig och man skulle få en längre fiskesträcka att fiska på och så vidare.

I Ljusne gillar man tydligen kraftbolaget Fortum. Fiskeklubben ringer till Fortum för att kolla vattenföringen för att försäkra sig om att det går tillräckligt med vatten i älven så att fisken går upp och nappar. Bland annat hade Fortum svarat att man under natten hade sparat vatten så att man kunde släppa mer på dagen, vilket var bra för fisket menade man. Man kan inte annat än att undra vad djur, växter och boende längre upp i älven tycker om denna svajande reglering. Jag pendlar själv mellan Bollnäs och Ljusdal dagligen och kan bekräfta att vattenståndet i älven ändras mest hela tiden. Jag förstår ju att man från Fortum gärna gör denna åtgärd för att tjäna mest pengar då elen är dyrast på dagen då industrin producerar och ger minst när den produceras på natten. Sedan är det bara en bonus för Fortum att göra fiskeklubben nöjd, en fiskeklubb som inte ställer till med problem och som ses som en allierad mot alla hemska krafter som vill få till en levande älv med vandrande fisk måste vara guld värt för Fortum i dessa tider där man både från EU och statligt håll börjat ifrågasätta vattenkraftens anpassning till vår moderna miljölagstiftning. Fiskeklubben i Ljusne har tydligen kämpat för att få flytta staketet som avgränsar fiskesträckan närmast kraftverket några meter närmare detta kraftverk och tycker det är väldigt viktigt att kämpa för detta. Själv har jag väldigt svårt att se det positiva med detta ur en fiskevårdssynpunkt när det finns så mycket annat att göra i och runt älven för att göra livet under vattenytan bättre för fisken och att skapa en miljö där individerna som fiskar trivs i.

Ljusne fiskevårdsförening har fått bidragspengar från EU på 320 tusen kronor, vilket ju är bra för då kan man utföra fiskevårdsåtgärder. Sedan att man har använt pengar för att bygga fiskebryggor och vindskydd lämnar mycket till övers att önska för att kunna kalla det för en fiskevårdsinsats. I Ljusne tycker man inte riktigt om att man längre upp i älven jobbar för att få en älv med vandringsvägar och vandrande fisk igen, för ni jobbar väl inte för att släppa upp laxen i älven så att vi riskerar att bli av med vårt fiske här nere har hörts yttrats från fiskeklubben i Ljusne. Det är inte utan att egoism kan urskiljas här och framförallt okunskap och ovilja att inse samt förstå att Ljusne har allt att vinna på att få upp lax i älven.

Det fantastiska fisket som tidigare nämnda artikel skriver om går ut på att fem flugfiskare får stå på en sträcka på 20 meter. På denna sträcka finns det i princip en grop där laxen samlas, på en sten vid stranden ovanför denna doppar man linan en meter ut och låter den driva ned mot gropen där laxen samlas i stora mängder då det ju står ett kraftverk i vägen uppströms. Efter fem minuter ringer äggklockan, då måste personen som fiskar vid stenen gå därifrån så nästa person får prova fiskelyckan i fem minuter. Nedanför denna sträcka får man fiska med kastspö där tio personer får trängas på 40m. Man gör ett kast efter att ha inväntat så ingen annans lina är i vägen och när man vevat upp får man ta ett steg nedströms. När man är längst ned på sträckan får man gå upp och börja om igen. Det hela synas mycket noga av tillsynsmän som kollar så allt går rätt till och då fisken står så tätt felkrokas en del fisk, denna ska släppas tillbaka direkt. Jag tror inte ens att man får håva sin egen fisk utan detta gör tillsynsmännen. För mig som fiskat i hela mitt trettiotvååriga liv är detta så långt ifrån fiske och den fiske/naturupplevelse man vill uppleva vid ett vatten, både vad gäller miljön vid fiskevattnet och sättet fisket bedrivs på.

Ett av argumenten man hör allt oftare till att inte släppa upp fisk i älven är risken att sjukdomar sprider sig. Detta då man upptäckt sjuk fisk i mynningen. Om vi då skulle titta på situationen ur en lax synvinkel. Du får inte födas naturligt på ett uppväxtområde utan du kläcks i en bassäng där du lever första tiden och förlorar massa viktig tid som första tiden för en lax är. När du efter att ha släppts ut i älven och varit ute i älven och ätit upp dig återvänder du för att leka. Du hinner inte ens komma till älven så står det ett stort kraftverk i vägen. Det finns knappt någon yta att stå på utan du får trängas tillsammans med hundratals, kanske tusentals andra laxar nedanför ett kraftverk. Besöker du Ljusne kan du se tusentals laxar nedanför skumme3t som bildas från vattenfallet från laxfällan där laxarna förgäves försöker hoppa upp och ta sig vidare men bara möts av betong. Det är inget annat än djurplågeri av värsta sorten vi får beskåda här. Är det då konstigt om dessa laxar drar på sig sjukdomar genom bland annat stress och skavskador när de står och stångas mot andra laxar, sten samt betong och inte tar sig upp i älven? Är detta naturligt och värdigt eller är det vansinne och djurplågeri? Vi pratar om att inte ha våra uppfödningsdjur för tätt i våra hagar och burar, är detta ett dugg bättre bara för att det sker under vattenytan?

Visste ni förresten att merparten av all den lax och havsöring som sätts ut i Ljusne är kompensationsfisk från de kraftverk som ligger uppströms längs med älven? Till exempel sätts årligen 16000 smolt ut som kompensation för enbart Lenninge kraftverk. Kraftverken i Voxnan som rinner ut i Ljusnan kompenseras tydligen med 40000 fisk som sätts ut nere i Ljusne. Detta är kompensation för älvens fisk som försvunnit efter kraftverksutbyggnader och som Ljusne förvaltar och verkar tycka sig ha ensamrätt på. Med denna kunskap kan man ju tycka att man i Ljusne borde vara mer ödmjuka och involvera invånare, kommuner och fiskevårdsföreningar uppströms älven i sitt arbete. Ska man hårddra det hela ska alla som löser fiskekort i dessa fiskevårdsföreningar längs med älven kunna åka ned till Ljusne och fiska på sin kompensationsfisk, om man nu är beredd att fiska i det just beskrivna vattnet, för faktum kvarstår, vill man fiska lax och inte har råd att åka till Norge och fiska på vildlax så är Ljusne ett av få alternativt som finns idag tragiskt nog.

Tyvärr finns det individer bland oss sportfiskare som har en otroligt snäv och till synes egoistisk inställning till sitt fiske och inte direkt verkar tänka på älven i ett större perspektiv än att själv ha ett bra fiske. Man har även en helt oproblematisk bild hur den utbyggda älven ser ut idag och kan höra och läsa om argument som att det inte är genomförbart och att laxen bär med sig sjukdomar. Sedan ifrågasätter man hur stora mängder lax som verkligen vandrade upp i älven. Det nämns inte ett ord om nyttan av en vild laxstam ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv utan tyngdpunkten ligger på att det är mycket lättare att fånga stor och mycket lax nu när all lax stoppas innan den ens når till mynningen av älven. För det vore ju verkligen jobbigt och hemskt att dessutom behöva arbeta för att få en älv med naturlig reproducerande fisk och som kan vandra fritt som den ska och alltid gjort förutom de senaste tiotals åren när människan satt stopp för detta. Vi kanske inte visste bättre då, men idag på 2000-talet och inte kunna tänka större än att själv ha ett bra fiske med mycket lax samlad på en minimal fiskeyta? Personligen tycker jag det är tråkigt, ledsamt, egoistiskt och helt utan respekt för naturen, älven, levande organismer och inte minst mot de samhällen som skulle kunna blomstra igen om vi fick vandrande fisk upp i älven igen. 

Jag väl inte hänga ut personer och heller inte missunna fiskare att fånga fisk eller ha ett bra fiske, denna artikel handlar om hur vi förvaltar älven ur ett mycket större perspektiv än så och jag hoppas verkligen detta får igång en debatt och ett synsätt som ser till helheten, inte bara några få egoistiska egenintressen! Det bästa för älven kan knappast vara som det ser ut idag där fisken inte ens kommer upp i älven, utan får stå och stånga mot sten, betong, andra fiskar och dammluckor. Att beskriva detta som ett fiskeeldorado som somliga nere i Ljusne uttrycker det och som reportern på Hela Hälsingland gjorde är djupt beklagligt. Somliga kanske helt enkelt inte vet om något annat än detta fiske och tror detta är det normala och som det borde vara. För dessa personer hoppas jag mina artiklar ger en ny insikt och att detta sätter igång funderingar på hur det borde kunna se ut och fungera runt vår älv om man förvaltade den utifrån att den ska vara en naturlig och levande älv igen med naturlig och vandrande fisk. De flesta som fiskar i Ljusne vet om dessa problem och tycker precis som mig och likasinnade gällande det som står i artikeln, men i brist på alternativ fiskar de där ändå. Dessa personer hoppas jag vågar stå på sig och pratar högt om vad de verkligen tycker och tänker gällande situationen i Ljusne. Påverka, engagera er och gör er röst hörd, man kan påverka mer än vad man tror! Tillsammans kan vi få tillbaka en levande älv full med fisk och möjligheter som alla kan dra nytta av och där inte bara några egoistiska intressen får styra!

//Mattias Svensson

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!