Annons

 i Eko/Miljö

Den allra senaste kunskapen om fiskevattnens och fiskbeståndens ekologi har samlats i boken Ekologi för fiskevård. Boken, med ett flertal författare från Umeå, presenteras på ett seminarium vid SLU i Umeå måndag 14 mars.

Varför är abborrarna småväxta tusenbröder i en sjö? Och varför kan det helt plötsligt finnas storvuxna abborrgiganter i samma sjö? Hur klarar sig fisk en sportfiskare släpper tillbaks? Och hur påverkas fiskbestånden av olika fiskeregler? Detta är exempel på frågor som får svar i den nya boken Ekologi för fiskevård som ges ut av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna.

Boken innehåller forskning som aldrig tidigare presenterats i populärvetenskaplig form. Faktum är att en del gamla fiskeribiologiska sanningar kastas omkull.
– En vanlig uppfattning är exempelvis att rovfisk gynnas genom att antalet bytesfiskar blir fler. Vi visar tvärtom att ett minskat antal bytesfiskar ibland faktiskt kan gynna rovfisken, säger Lennart Persson, professor vid Umeå universitet och redaktör för boken.

Ett ofta återkommande uttryck är ekosystembaserad fiskeförvaltning. Det innebär bland annat att förvaltning av fiskbestånd måste ta hänsyn till att fisken påverkar hela ekosystemet i havet, sjön eller vattendraget och att fiske därför också har effekter på hela ekosystemet. Detta kan tyckas självklart, men har i praktiken visat sig vara långt ifrån enkelt.
– Genom att tillgängliggöra den allra senaste forskningen inom området hoppas vi kunna bidra till en bättre fiskeförvaltning. En viktig uppgift för Sportfiskarna är att vara kunskapsförmedlare, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Ekologi för fiskevård kommer direkt från tryckpressarna till seminariet i Umeå och är alltså helt ny. Boken är skriven av en lång rad forskare, varav flera kommer från Umeå universitet och SLU i Umeå.
– Det är mycket glädjande att vi fått förmånen att samarbeta med framstående forskare. I och med att flera av författarna kommer från Umeå var det naturligt att förlägga presentationen av boken hit, menar Joel Norlin.

Bakom seminariet som hålls i Umeå står Sportfiskarna, Umeå universitet, SLU och Fiskeriverket. Moderator är TV-profilen Martin Emtenäs. Media inbjuds att bevaka hela eller delar av seminariet.

Information om seminariet och program finns påwww.sportfiskarna.se/fiskekologi

Ytterligare information:
Joel Norlin, Sportfiskarna, 070-335 27 00, joel@sportfiskarna.se 
Lennart Persson, Umeå universitet, 090-786 63 16,lennart.persson@emg.umu.se

Sportfiskarna är intresseorganisation 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera