Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Skapa ett internationellt nätverk för att samordna förvaltningen av laxens lekälvar runt hela Östersjön. Starta ett projekt för att stödja uppstart och tillväxt av naturbaserade turistföretag i Nottbotten.

Det är två av de förslag som kommit fram inom ramen för projektet ”Wildlife Economy” i Norrbotten, finansierat genom EU:s Interreg-program. Projektets syfte är att stödja regioner runtom i Europa i utvecklingen av politik och styrmedel för en hållbar ekonomi, baserad på regionala naturtillgångar.

Kärnan i projektet har varit workshops med aktörer inom fiske- och vildmarksturism, men också besök hos projektpartners på andra håll i Europa, bland annat Spanien, Tyskland och Estland, för att lära av goda exempel. Erfarenhetsutbytet har identifierat hinder och möjligheter för naturbaserad turism och genererat idéer om vad som kan och bör göras.

I Norrbotten har projektet drivits av länsstyrelsen, som fokuserat på fisketurism, och Rewilding Europe, som inriktat sin del av projektet på andra former av naturbaserad turism.

– Projektet har visat att det inte är ett hinder för lokal ekonomisk utveckling att skydda rik och levande natur, utan tvärtom en möjlighet, säger Roger Olsson, Rewilding Sweden. Det finns regioner i Europa som redan kan visa ett tydligt samband mellan en växande naturturismsektor, fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Potentialen för samma utveckling i Norrbotten är enorm.

– Det finns exempel som visar att välskötta laxälvar kan ge nytt liv i bygder som hotats av avfolkning och ekonomisk tillbakagång, skriver länsstyrelsen i den aktionsplan som nu lagts fram som resultat av arbetet inom projektet under 2020 och 2021. Det är i aktionsplanen som förslaget om ett nätverk för Östersjölaxen och ett projekt för att stödja utvecklingen av hållbar naturturism redovisas.

Projektet går nu in i fas 2, där syftet är att lotsa fram aktionsplanens förslag till konkreta planer och ansökningar om projektmedel.

För ytterligare information:

Anders Forsberg, CAB Norrbotten: 010 22 55 282
anders.k.forsberg@lansstyrelsen.se

Roger Olsson, Rewilding Sweden: 070 532 21 10
roger.olsson@rewilding-sweden.com


Ideell stiftelse som arbetar för att restaurera ekosystem och återskapa förstörd natur. Rewilding Sweden

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!