Annons

 i Eko/Miljö

Havs och vattenmyndigheten har nyligen publicerat sammanställningen av nyckeltalen för kalkningen under 2018 vilket bland annat visar på ovanligt låg måluppfyllelse. I 34 % av målvattendragen uppnåddes inte pH-målet, vilket är det lägsta sedan begreppet måluppfyllelse infördes.

2018 minns kanske de flesta som året då en extremt varm och torr sommar orsakade att vi drabbades av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid. Men torkan föregicks även av kraftiga högflöden under våren i många av landet vattendrag och efter torkan kom så småningom höstregn som resulterade i att mycket surt vatten sköljdes ut i vattendragen. Dessa extrema väderförhållanden påverkade i hög grad måluppfyllelsen i kalkningsverksamheten.

Rapporten sammanfattar detta så här:
”Kalkningsverksamhetens omfattning och utfall påverkas i högsta grad av väder och klimat och 2018 var extremernas år. Detta vittnar både SMHI och verksamhetsberättelserna från Länsstyrelserna om. Året började med rekordmycket snö i Norrland och höga flöden i söder. Sen smälte snön i rask takt och Norrland fick rekordhöga flöden. Detta följdes av den torraste och soligaste sommaren i mannaminne. Hösten var mer ordinär men åt det torra och varma hållet. Under 2018 spreds närmare 100 000 ton kalk i sjöar, vattendrag och på våtmarker vilket är i paritet med 2017 årsförbrukning.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera