Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Fiskbarometern – Ny tjänst med en översikt av Sveriges fisk- och skaldjursbestånd lanseras av SLU.

Nu lanseras Fiskbarometern – en helt ny digital tjänst som redovisar tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Beslutsfattare som förvaltar det kommersiella fisket kan nyttja Fiskbarometern som kunskapsunderlag. Fiskbarometern är framtagen och drivs av institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskbarometern tillhandahåller viktig kunskap om fisk- och skaldjursbestånd i vatten längs Sveriges kuster och i våra fem största sjöar. Informationen baseras på den stora mängd data som SLU Aqua varje år samlar in och analyserar.

Fiskbarometern ersätter rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och vatten – resursöversikt” som tidigare gavs ut i PDF-format en gång per år.

– Att SLU Aquas kunskapsunderlag vilar på vetenskaplig grund, baseras på bästa möjliga kunskap, samt är transparanta och spårbara är av högsta prioritet för oss, men vi har också försökt att skapa en användarvänlig och inspirerande tjänst, säger Stefan Larsson, Fiskbarometerns vetenskapliga redaktör.

Gå till Fiskbarometern

Se introduktionsfilmen om Fiskbarometern

 

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera