Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Flodpärlmusslor trivs i Jämtland! Arten som tyvärr är hotad och fridlyst och på många sätt fascinerande!

Den äldsta hitintills funna flodpärlmusslan var 256 år gammal och lever i symbios med laxfiskar, arten är till och med helt beroende av dessa. Inventering av musslorna i Jämtland visar på positiva resultat. Flera åar visar på god föryngring av flodpärlmusslor, sannolikt pga annan fiskevård som gynnat öringen som fungerar som värdar för musslornas larver! Läs och här mer här SR!

 

 

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera