Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Forskare uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av döda tumlare!

Nu på söndag är det ”Tumlarens dag”. Den inträffar den tredje söndagen i maj varje år. För att få bättre kunskap om tumlare och deras hälsotillstånd uppmanar Naturhistoriska riksmuseet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänheten att rapportera in fynd av döda tumlare.

– Tumlarens största hot är bland annat skadliga miljögifter som de får i sig via födan samt drunkning i fiskeredskap. Många miljögifter kan påverka tumlarens hälsotillstånd och reproduktion negativt, säger Linnea Cervin, marinbiolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Ger en bättre bild av hur tumlare lever

Ibland händer det att tumlare fastnar i fiskeredskap och drunknar. De kan också dö på grund av någon sjukdom. Naturhistoriska riksmuseet och SVA tar gemensamt in döda tumlare för obduktion och provtagning, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som en del av svensk miljöövervakning. Dödsorsak, hälsostatus, livsparametrar, reproduktion och miljögifter studeras för att ge en bättre bild av hur tumlare lever och vilka hot de står inför. Även andra valdjur tas om hand. I år har till exempel en sadeldelfin och en vitnosdelfin kommit in efter rapporter från allmänheten.

Akut hotad i Östersjön

Tumlaren är en av de minsta tandvalarna i världen och förekommer i norra Atlanten, norra Stilla havet och i Svarta havet. Den lever ett undanskymt liv. Idag är den ganska vanligt förekommande på den svenska västkusten. Fram till 1960-talet var tumlaren även vanlig i Östersjön och det var inte alls ovanligt att observera den i Stockholms skärgård. Periodvis jagades den dock hårt och sedan 1973 är den fridlyst i svenska vatten. Numera finns det endast runt 500 individer kvar i Östersjön och den bedöms där vara akut hotad.

– Tumlare är svårstuderade. Det är svårt att ens få syn på en i det vilda, men tack vare döda tumlare som vi tar in för obduktion har vi lärt oss mycket om denna lilla val. säger Aleksija Neimanis, viltpatolog på SVA i Uppsala.

Allmänheten uppmanas att rapportera in fynd av döda tumlare och andra valar på marinadaggdjur.nrm.se. Så fort fyndet har rapporterats in fattas ett beslut om den ska tas in för obduktion och provtagning. Även de djur som inte tas in ger värdefull information. Alla rapporter om döda tumlare sammanställs och rapporteras internationellt. Övervakningsdata om tumlare används av Havs- och vattenmyndigheten för att bedöma tillståndet i havsmiljön, följa upp effekter av mänsklig påverkan och identifiera behov av åtgärder.

Fakta tumlare

Tumlaren är en liten tandval och den enda valarten som lever i svenska vatten året om. Den blir drygt 1,5 meter lång. De brukar inte hoppa som delfiner, utan känns igen på sin lilla triangulära ryggfena när de ”tumlar runt” i vattenbrynet. Tumlare lever ensamma eller i små grupper om mamma med kalv. Tumlaren blir könsmogen vid runt 3 års ålder och kan föda en kalv per år.

Tumlaren äter framför allt småfisk och bläckfisk. Tänderna är många, små och spadformade. De största hoten mot tumlare är fiskeredskap och miljögifter som försämrar deras hälsa. Populationen i Östersjön är utrotningshotad. Få tumlare blir över 12 år, den äldsta tumlaren man känner till var drygt 20 år gammal.

För frågor

Linnea Cervin, Naturhistoriska riksmuseet, Tel 08-5195 4013

Anna Roos, Naturhistoriska riksmuseet, Tel 08-5195 4223

Aleksija Neimanis, Statens veterinärmedicinska anstalt, Tel 018-67 4655

Relaterade länkar

 

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera