Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Gasutsläppen från Nordstream – katastrof för Östersjön! Den tragiska nyheten att det läcker gas från flera gasledningar i Östersjön slog ner som en bomb. Förutom politiska konsekvenser och spekulationer om vem som orsakat detta i kristider får det även konsekvenser för det marina ekosystemet!

Östersjön är redan ett hav i kris, övergödning, utsläpp och överfiske har slagit hårt mot hela ekosystemet och biologisk mångfald.

– Vi vet att naturgas i höga koncentrationer är giftigt för fiskar. I det här området är det Östersjötorsken som jag tänker är i riskzonen, men troligen påverkar det fler arter, säger Thomas Dahlgren till Göteborgs Universtitet.

Naturligtvis bidrar även utsläppen till klimatförändringarna. Läs mer på Göteborgs Universitet!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 1 comments
pingbacks / trackbacks

Kommentera