Annons

 i Eko/Miljö

Sedan 13 år har Havets Hus i Lysekil arbetat med utsättning av småfläckig rödhaj. Nu vill vi starta ett liknande projekt för den hotade knaggrockan. Världsnaturfonden WWF har beslutat att stödja dessa två projekt.

Småfläckig rödhaj och knaggrocka är liksom många andra broskfiskar hotade. Småfläckig rödhaj har minskat drastiskt i svenska vatten och i dagsläget är det är helt förbjudet att fiska och sälja både småfläckig rödhaj och knaggrocka.

  • -Hajar och rockor är hotade arter globalt och behöver skydd både i nära och i fjärran vatten. WWF har därför valt att stödja arbetet med att föda upp och släppa ut småfläckig rödhaj och knaggrocka som Havets Hus bedriver, säger Inger Näslund, expert havs- och fiskefrågor på WWF.

I akvarierna har Havets Hus småfläckiga rödhajar i olika utvecklingsstadier, från ägg till yngel och sist vuxna hajar.

  • -Vi har idag knaggrockshonor som lägger ägg, men det saknas könsmogna hanar. Uppfödningen av småfläckig rödhaj fungerar bra och därför ser vi positivt på möjligheten att även föda upp knaggrockor för att så småningom kunna släppa ut även dem, säger Helen Sköld, Akvariechef Havets Hus.

Sedan 2002 har Havets Hus tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU (tidigare Fiskeriverket) återplanterat cirka 60 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och bidra till att antalet hajar ökar i vårt område. Ett fåtal har återfångats och det är tydligt att de kan simma ganska långt och går ner till djupare vatten.

WWF ger stöd till åtgärder som vidareutvecklar arbetet med uppfödning och utsättning samt informationsspridning om situationen för världens hajar. Detta stöd möjliggör för Havets Hus att starta ett forskningsprojekt med avsikt att kartlägga genetiken hos både småfläckig rödhaj och knaggrocka i nordiska vatten.

Havets Hus i Lysekil arbetar för att bevara hotade arter i Västerhavet, framför allt genom information till allmänheten.

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!