Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nästan 500 000 kronor till ett projekt för sanering av miljöfarliga vrak i Östersjön.

Pengarna ska gå till att ta fram säkra och effektiva metoder för vraksanering även ner till 100 meters djup.

– Målet är att kunna utveckla ett samarbete med länderna kring Östersjön. Det är i dag svårt att sanera vrak och ytterst få dykare har kompetensen att klara sådana havsdjup, här är det viktigt att kunna samarbeta över gränser, säger Catarina Hedar på HaV.

Bakom projektet står företaget MEODOC, Swedish Maritime EOD & Environmental Consultant AB och HaV:s bidrag utgör en del av finansieringen. Totalt väntas projektet kosta 107 196 euro, det vill säga cirka en miljon kronor. Satsningen ingår i BSR Innovation Express, ett gemensamt initiativ av myndigheter och ministerier runt Östersjön för att främja samarbeten av små och medelstora företag genom klusterinitiativ och företagsnätverk.

– HaV, Tillväxtverket och Verket för innovationssystem , VINNOVA, utlyste i höstas totalt cirka 5,5 miljoner kronor (610 000 euro) till projekt som främjar gränsöverskridande samarbeten inom blå tillväxt i Östersjöområdet, säger Catarina Hedar, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor.

– För att få bidrag krävdes en koppling till marin- och vattenrelaterad miljöteknik. Totalt ansökte ett 80-tal projekt om pengar. Dykstudien är ett av två projekt som rör HaV:s frågor och som vi sagt ja till.

Bara inom det svenska havsområdet ligger tusentals vrak. De flesta av dem är ofarliga för miljön, men några av vraken kan vara tickande miljöbomber. Fartygen släpper långsamt ut olja och andra farliga ämnen som påverkar fisken och vattenlevande djur negativt.

-En del i det här projektet handlar om att identifiera vilka företag i länder runt Östersjön som är lämpade att utföra sanering av vrak på sådana djup, säger Catarina Hedar.

För några år sedan genomförde Sjöfartsverket en inventering av vrak som kan anses utgöra en miljöfara inom svenskt havsområde. Utredningen pekade ut 31 vrak av särskilt intresse, utifrån vilken last och mängden bränsle som funnits ombord då fartygen förliste.

2014 undersökte Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen om det går att identifiera några effekter på havsmiljön kring dessa vrak. Det resulterade i rapporten ”Miljörisker sjunkna vrak – undersökningsmetoder och miljöaspekter” från Sjöfartsverket. Den pekar bland annat på behovet av att förtydliga ansvaret för hantering av de miljöfarliga vrak som ligger längs Sveriges kuster.

Länk till beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Catarina Hedar, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 67 84, mobil width=0070-337 92 95, e-postcatarina.hedar@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!