Annons

 i Eko/Miljö

Efter andra världskriget sänktes flera fartyg i vattnen utanför Måseskär på västkusten. Enligt olika källor kan dessa varit lastade med senapsgasbomber som möjligen börjat rosta och läcka ut miljögifter. 
– Höga halter av arsenik förekommer i området, halter som är betydligt högre än vad som anses normalt. Höga halter av arsenik kan indikera dumpade stridsgaser, då dessa ofta spetsats med arsenik, säger Ulf Olsson på Sjöfartsverket.

I en tidigare rapport har Sjöfartsverket pekat ut 31 vrak som särskilt miljöfarliga i svenska vatten, utifrån den last och mängd bränsle som fanns ombord då fartygen förliste. 2014 startade projektet Miljörisker sjunkna vrak, ett regeringsuppdrag som har letts av Sjöfartsverket i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Totalförsvarets forskningsinstitut och Chalmers. Syftet var bland annat att undersöka om det går att identifiera eventuella miljöeffekter på havsmiljön vid vraken. 

– Vi valde att undersöka några vrak närmare, bland annat Altnes i Kattegatt, Thetis i Skagerrak, Villon i södra Östersjön, Harburg i Stockholms skärgård, Skytteren i Skagerrak väster om Måseskär, säger Ulf Olsson. 
Förra höstens delrapport pekade bland annat på det oklara rättsläget som råder för sjunkna vrak i Sverige, att det behövs riskanalyser av vraken och en prioritering av hur och när de ska saneras. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslogs få ett övergripande ansvar i arbetet med miljöfarliga vrak. 
Om några veckor kommer slutrapporten. Men redan idag måndag presenteras slutsatserna och nya rön på den internationella vrakkonferensen Wrecks of the World III i Göteborg.
 
– Vi har länge befarat att fartygen som sänktes utanför Måseskär efter kriget är lastade med kemiska stridsmedel som senapsgasbomber. Nu har vi tydliga indikationer på att det verkligen är så, bland annat genom bottenprover som visar förhöjda halter av arsenik i området, säger Ulf Olsson. 
Projektgruppen hoppas också få bildbevis på att vraken innehåller senapsgasbomber. Under oktober kommer Sjöfartsverket och Försvarsmakten att försöka filma vraken utanför Måseskär. 

– En annan sak som vi upptäckt är att det pågår väldigt mycket fiske i det här området, trots att sjökortet varnar för bottenaktiviteter som exempelvis trålning. Under senaste året kan vi konstatera att det förekommit mycket trålning mellan vraken, de bilder vi har tillgång till tyder på att det kan röra sig om ett hundratal tråldrag, säger Ulf Olsson. 

Ett av projektgruppens förslag är därför att undersöka om det går att införa förbud mot fiske, dykning och ankring i området vid Måseskär. Det kemiska stridsmedlet senapsgas är trots namnet ingen gas utan en trögflytande och klibbig vätska. Avsikten var att den lätt skulle fastna  på hud, kläder och föremål. I fast form kan senapsgasen ge allvarliga brännskador vid direktkontakt med huden. När temperaturen blir över 14 grader börjar den avge ånga och kan vara farlig att andas in. Så fort behållare rostar och senapsgasen kommer i kontakt med havsvattnet så börjar den att brytas ner. Gasen kan då ge ifrån sig giftiga ämnen och kemikalier, exempelvis arsenik som kan vara skadligt för fisk, alger och musslor. 

Ulf Olsson presenterar de nya rönen i dag måndag den 12 oktober på den internationella konferensen Wrecks of the World III. Konferensen pågår 12-13 oktober i Göteborg och samlar vrakexperter från hela världen. 
För mer information om vrakfynden utanför Måseskär och om konferensen Wrecks of the World III kontakta: 
Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket och projektledare för Miljörisker sjunkna vrak, tfn 0768-67 37 43 
Ida-Maja Hassellöv, docent, maritim miljövetenskap på Chalmers och projektledare för Miljörisker sjunkna vrak och konferensen Wrecks of the World III, tfn width=0031-772 31 39, mobil 0704-78 18 49 

Övriga kontaktpersoner i projektet Miljörisker sjunkna vrak: 
Christer Larsson, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tfn width=0010-698 69 11, mobil width=0076-538 62 11 
Fredrik Simonson, Kustbevakningen, tfn 0709-24 66 58 (dyk- och ROV-undersökningar av vraket Harburg i inloppet till Stockholm) Göran Ekberg, Statens Maritima Museer, tfn width=008-519 549 34 
Anders Östin, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, tfn width=0090-10 66 84 mobil width=0072-570 92 42 

Sjöfartsverkets pressnummer: width=0010-478 48 40


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera