Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Hur påverkas fiskar av vattnet som släpps ut från våra reningsverk? Det undersöker SLU-forskaren Erin McCallum i ett nyligen startat projekt som nu tilldelats medel ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond för vetenskap, teknik och miljö.

– Jag är jätteglad för stipendiet! Det ska användas för att köpa in utrustning för att spåra fiskar som uppehåller sig i närheten av reningsverkens utlopp, säger Erin McCallum, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Människan producerar enorma mängder avloppsvatten dagligen och det är avloppsreningsverkens uppgift att i så stor utsträckning som möjligt rena vattnet innan det släpps ut i bäckar, åar, älvar och sjöar runt om i världen. Dessvärre renas vattnet bara till viss del innan det hamnar i naturen igen och tidigare forskning har visat att vattenlevande djur som utsätts för renat avloppsvatten uppvisar förändrad ämnesomsättning, fysiologi, beteende och till och med ändrat gen-uttryck… Läs mer här SLU!

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera