Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört i området visar på mycket låga tätheter av gäddyngel på utvalda sträckor. Det dystra resultatet av inventeringen är nu sammanställd i en läsvärd rapport som även innehåller några förslag på möjliga åtgärder för att förbättra gäddans förutsättningar.

Sportfiskarna har på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna inventerat gäddyngel i Göta älv i Ale kommun samt Nordre älv inom Göteborgs stad. Här har gäddfisket försämrats kraftigt de senaste åren. Var gäddan leker är känt hos många gäddfiskare, men man vet inte hur lyckad reproduktionen är och hur mycket gäddyngel som egentligen produceras.

Gäddyngelinventering är en relativt ny metod som går ut på att man med en finmaskig håv fångar in gäddyngel inom ett bestämt område och mäter och räknar dem innan de släpps tillbaka. Lämpliga områden för gäddyngelinventeringen valdes ut genom att granska flygfoton samt rekognosering i fält. Personer med god kännedom om gäddans lekområden i älven har också bidragit i arbetet. Läs mer här Sportfiskarna!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera