Annons

 i Eko/Miljö, Ettan

För en kort tid sedan publicerade vi en debattartikel undertecknad av mig, Jan Olsson, med en tydlig uppmaning att vara kritiska till MSC:s hållbarhetsmärkta produkter från hav och sjö. Bakgrunden till detta är den av oss och många andra starkt kritiserade tidigare hållbarhetsmärknigen av sill- och strömmingsfisket i Östersjön samt tidigare avslöjanden om brister kring certifieringen bland annat uppmärksammade av Sveriges Radios Kaliber. Den hittar ni här! MSC har replikerat till denna artikel, se nedan! 

Svar från MSC!

– FishEcos Jan Ohlsson publicerade den 5 oktober en krönika med frågan om man kan lita på MSC. Ja, Jan Ohlsson, det kan man verkligen. För MSC är transparens och vetenskap grunden för konsumenters förtroende för miljömärket. MSC arbetar också med att aktivt involvera intressenter i allt vårt arbete. 

Vi är mycket glada att Sportfiskarnas organisation i somras skickade in sina synpunkter i den extrainsatta revisionen av strömmingsfisket i Östersjön.

Alla certifieringsrapporter finns på vår hemsida, och teamet i Stockholm förklarar gärna tekniska detaljer. Alla som vill har möjlighet att engagera sig i certifieringsprocesser, och alla beslut om certifieringar vilar på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Det är också därför som världens ledande miljöorganisationer och FN rekommenderar MSC som ett av flera verktyg för att bekämpa överfisket i världen.

MSC är en icke vinstdrivande miljöorganisation som arbetar för att det ska vara lätt för konsumenter att välja hållbar fisk och skaldjur i butiker och på restauranger. För att en vara ska få bära vårt blå miljömärke ska fisket leva upp till de tuffa kraven i vår fiskestandard och leverantörskedjan ska klara att certifiera sig mot vår spårbarhetsstandard. Övervakning och uppföljning av fiskets sker årligen av oberoende experter.

Att MSC-programmet fungerar visar sig gång på gång. Certifierade fisken som inte längre klarar kraven i certifieringen blir suspenderade. Det hände strömmingsfisket i Östersjön i somras när nya vetenskapliga utvärderingar visade att beståndet nu låg under säkra nivåer. I nordöstra Atlanten har allt MSC-certifierat sill- och makrill-fiske suspenderats på grund av dålig förvaltning. Detta kommer synas i svenska butikshyllor senare i år och har skapat press från många kommersiella aktörer på politiker i kuststaterna att förvalta dessa fisken bättre.

Vi söker dialog och samarbete med alla de, som liksom vi, arbetar för levande sjöar och hav och uppmuntrar därför Jan Ohlsson och andra som är nyfikna på MSC och att följa våra processer samt arbetet med att utveckla vår fiskestandard här. Vi som på olika sätt arbetar för hållbart fiske, oavsett om det är yrkes-, fritid- eller sportfiske, bör hålla ihop och stärka varandra. Först då kan vi på riktigt få till den förändring som våra vatten och fiskar så innerligt behöver.

Linnéa Engström, Programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien

Läs relaterade artiklar här!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera