Annons

 i Eko/Miljö

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Målet är att förbättra havsmiljön och samtidigt bidra till fiskerinäringens sysselsättning.

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen sett över möjligheterna att tillföra medel till en av de prioriterade åtgärderna i det svenska havs- och fiskeriprogrammet: att samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp. Bakgrunden är dels det miljöproblem som marint skräp och förlorade fiskeredskap utgör, dels den tuffa situationen för yrkesfisket. Många fiskare drabbas av minskade fiskekvoter och i Östersjön har en stor del av torskfiskarna förlorat sina fiskemöjligheter på grund av fiskestopp.

Bidra till bättre miljösituation

Jordbruksverket öppnar nu möjligheten för yrkesfiskare, och andra intressenter, att söka stöd. Genom att samla in förlorade fiskeredskap kan de använda sina fiskefartyg inom draggningsinsatser och bidra till en bättre miljösituation i haven. Sammanlagt finns 10 miljoner kronor att söka via havs- och fiskeriprogrammet. Av dessa medel utgör 3 miljoner svensk medfinansiering som söks separat från Havs- och vattenmyndigheten. Villkor för medfinansiering finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

– Stödet ska bidra till ekonomisk lönsamhet för yrkesfisket och därigenom öka möjligheten att bevara ett levande kustsamhälle samtidigt som en viktig miljöinsats genomförs, säger Simon Löfgren på Jordbruksverket.

Minskar lidande för fiskar, däggdjur och fåglar

– Det finns en stor mängd förlorade fiskeredskap i vatten, som orsakar problem både för djurlivet och för fisket. Genom att ta upp skräpet minskar vi det lidande som det innebär för fiskar, däggdjur och fåglar att fastna i redskapen. Vi bidrar också till långsiktigt bättre förutsättningar för fisket samt att uppnå miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård” säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten.

Stödet öppnar upp för ansökningar den 30 mars.

Mer information

Information på Jordbruksverkets webbplats
Information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!