Annons

 i Eko/Miljö

Bottentrålningen i Östersjön har resulterat i ett minskat fiskbestånd och riskerar att utplåna det småskaliga fisket helt i Stockholms skärgård. Om regeringen fortsätter att strunta i frågan kommer det småskaliga fisket att vara borta inom 5 till 10 år. Moderater i Stockholms län kräver nu därför ett stopp för trålfisket samt en plan för återplantering av fisk.

Bottentrålning är en metod som möjliggör att stora båtar på kort tid kan dra upp stora mänder fisk. Vid varje tillfälle kan ungefär 1500 ton fisk fångas upp. Att trålfisket har fått fortlöpa har fått negativa konsekvenser för såväl fiskbeståndet som för djurlivet och havsmiljön. Fiskbeståndet i Stockholms skärgård har minskat under 50 år och exempelvis strömmingen har minskat med 75 procent bara det senaste årtiondet. Nu vill företrädare från Moderaterna i Stockholms län se stopp för trålfisket.

– Regeringen prioriterar att låta danskarna rovfiska i våra vatten. Vi vill genast stoppa detta rovfiske för att rädda fiskbeståndet i skärgården, säger Kjell Jansson (M), riksdagsledamot från Blidö och förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län.

Sverige kan reglera svenskt fiske på svenskt vatten. För att stoppa danska trålbåtar från att utarma fiskbeståndet och i stället säkra upp svenskt småskaligt fiske är minimiåtgärden att flytta trålgränsen längre ut, till 12 sjömil utanför baslinjen.

– Det minsta man kan göra är att flytta trålgränsen för att säkra det svenska småskaliga fisket, men det behövs också en plan för återplantering av fisk i Östersjön, säger Niklas Wykman, riksdagsledamot från Stockholms län som också har skrivit motioner om trålfisket.

– Regeringen måste agera om inte skärgården ska bli helt utfiskad. För att förhindra det och svenskt småskaligt fiske i Östersjön kräver Kjell Jansson och Niklas Wykman att regeringen flyttar trålföbundet till 12 sjömil och omgående tar fram en plan för återplantering av fisk i Östersjön.

Mer info: moderaterna.se/stockholm

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera