Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

I går kom EU-kommissionens förslag till neddragningar på både torskfiske och sillfiske i Östersjön. Detta måste till för att rädda Östersjöns ekosystem från en kollaps. Men att det gått så långt beror på flera allvarliga systemfel som inte bara gjort att ekosystemet i Östersjön är nära kollaps, utan också att det småskaliga fisket och förädlingsindustrin längs med kusten riskerar att slås i spillror.

Miljöpartiet har länge arbetat för en systemförändring. Nu måste riksdagen sätta ner foten.

I dag går den absolut största andelen fångad fisk från våra hav till fiskmjöl, till mat åt framförallt norska laxodlingar. Det storskaliga industrifisket i Östersjön fiskar närmare land och drar upp stora mängder strömming på fiskens lekplatser.

Det har nu ställt oss i en situation där mycket tyder på att inte ens de nu föreslagna neddragningarna är tillräckliga för att rädda fisken i Östersjön. De vetenskapliga underlagen har stora brister. Under många år har antalet fiskar som är mogna för lek för det centrala sillbeståndet överskattats, samtidigt som fisketrycket har underskattats. Strömmingen är oerhört viktig för hela livets väv, det vi gör nu är att vi tittar på medan Östersjöns ekosystem kraschar.

Det kustnära fisket, de fiskare som fiskar för humankonsumtion, får allt större svårigheter att få någon fångst och den småskaliga förädlingsindustrin utefter kusten svårare att fortleva. Det mål som används för att beräkna hur mycket fisk som ”kan” fiskas upp utan att äventyra de olika beståndens överlevnad, MSY-målet, behöver kompletteras med övriga mål om levande hav. Och det system Sverige i dag använder för att fördela kvot, ITQ-systemet, är ett rent ekonomiskt system som gynnar det storskaliga industrifisket. Om det inte förändras i grunden kommer det inte att finnas något kustnära fiske kvar och heller ingen förädlingsindustri utefter våra kuster.

Det system som ska finnas för fördelning av kvot ska utgå från den lokala ekonomin och ekosystemen. Dagens system fungerar inte för livet i haven och leder till kollaps av fiskpopulationer och ekosystem. Ett skifte måste till!

Miljöpartiet anser att:

– Neddragning av sill- och strömmingskvoten enbart ska belasta det storskaliga industrifisket som inte fiskar för humankonsumtion. Dispenser till industritrålare att fiska nära kusterna ska omedelbart upphöra.

– Inför en ekosystembaserad förvaltning och rådgivning där försiktighetsprincipen måste tillämpas.

– Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur ett system för fördelning av kvoter skulle se ut med syfte att främja ett fiske som bidrar till att uppnå målet om god miljöstatus för våra havsområden enligt havsmiljödirektivet, och som främjar den lokala ekonomin.

– MSY-målet, om hur mycket fisk som “kan” fiskas upp utan att äventyra beståndens överlevnad, behöver kompletteras med övriga mål om levande hav.

– Sätt in de åtgärder som Sverige kan sätta in för att freda lekområden och återhämtningsområden omedelbart.

– Trålgränsen ska flyttas ut till 12 nautiska sjömil.

Maria Gardfjell, riksdagsledamot, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet (MP)

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot (MP)

Publicerad med tillstånd av MP/ Aftonbladet!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera