Annons

 i Eko/Miljö

HaV och Jordbruksverket har presenterat en ny gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategin gäller t o m 2026 och följs av sektorsvisa handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk. Strategin och handlingsplanerna har utarbetats i samverkan med fiskets intressen och berörda myndigheter.

Handlingsplanerna innehåller sammanlagt 47 olika åtgärder varav de mest progressiva återfinns i planen för fritidsfiske och fisketurism. Beträffande vattenbruket efterlyser Sportfiskarna en mer målinriktad satsning på miljövänliga och mindre sårbara landbaserade odlingar.

Sportfiskarna vill framhålla ett antal åtgärder som särskilt betydelsefulla: ett nationellt sektorsövergripande samrådsorgan, regionala samrådsorgan, fiskereglering i marina skyddade områden, förvaltning av säl och skarv, ekosystembaserad fiskförvaltning med ålders- och storleksoptimerad inriktning för lokala bestånd, beståndsspecifik förvaltning av lax och öring, översyn och samordning av fiskevårdens finansiering, kartläggning av sport- och fritidsfiskets samhällsekonomiska effekter samt särskilda satsningar för att främja sportfiske i bl a tätortsnära miljöer. Läs mer här Sportfiskarna!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera