Annons

 i Eko/Miljö

Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och högre krav på fiskförsäljarnas märkning och dokumentation för att komma till rätta med problemet.

Fisk med hög halt av miljögifterna dioxin och PCB får säljas i Sverige, men inte i de flesta andra EU-länder. Det beror på att Sverige har ett undantag från EU:s regler för försäljning av viss fisk med halter av dioxiner och PCB som överskrider EU:s gränsvärde. Villkoret för att Sverige ska få ha undantag från EU:s regler är att Sveriges konsumenter informeras aktivt om riskerna med att äta denna fisk.

Trots att det är förbjudet förekommer det ändå att fisken säljs till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår därför flera åtgärder som ska förbättra Sveriges kontroll av fisk och fiskeriprodukter som överskrider EU:s gränsvärden för dioxin och PCB.

– Våra förslag ska bidra till att olaglig utförsel av fisk med för höga halter av dioxin och PCB upphör , säger Pontus Elvingsson vid Livsmedelsverket.

Flera myndigheter är i dag inblandade i olika delar av kontrollen av produktionskedjan. Kontroller utförs inte tillräckligt regelbundet och företagen brister i sin egenkontroll. Framför allt när det gäller spårbarheten av fisken mellan olika led i produktions- och försäljningskedjan och märkning av produkterna.

Livsmedelsverket föreslår därför en rad åtgärder som bland annat innefattar:

  • Nya sätt för informationsöverföring kontrollmyndigheter emellan inklusive ett effektivare utnyttjande av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) digitala spårbarhetsdatabas.
  • Förslag till ny kontrollorganisation när det gäller kontroll av primärproducenter som bedriver fiske i havet.
  • Utökade märkningskrav för fisk fångad i vattendrag som mynnar ut i Östersjön. För bearbetade fiskeriprodukter ska detta utredas vidare.
  • Ökade dokumentationskrav för livsmedelsföretag som tar emot eller till andra livsmedelsföretag levererar viss fisk och fiskeriprodukter från Östersjöområdet.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!