Annons

 i Eko/Miljö

Regeringskansliet har nyligen remitterat Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider. Nu föreslås ökade jaktmöjligheter på skarv och säl.

Sportfiskarna var under hösten 2019 inbjudna till en workshop hos Naturvårdsverket på temat storskarv och det som kallas skyddsjakt på enskilds initiativ, något som regleras i jaktförordningens bilaga 4. Sportfiskarna upplevde nära på konsensus i frågan kring det stora behovet av åtgärder mot den problematiska underarten mellanskarven.

För en enskild markägare/jakträttsinnehavare innebär denna form av skyddsjakt en möjlighet att förebygga skada när behovet uppstår utan att först ansöka om skyddsjakt och invänta handläggningstid och beslut.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera