Annons

 i Eko/Miljö

Nyligen riktades forskarkritik mot Havs-och vattenmyndigheten. Samtidigt visar data att utkasten sannolikt är mycket stora och att risken att upptäckas är minimal.

Nyligen riktade SLU Aqua stark kritik mot Havs- och vattenmyndigheten (HaV), något Sportfiskarna då uppmärksammade. Man menade att myndigheten inte i tillräcklig grad följer upp och kontrollerar reglerna för landningsskyldigheten eller ställer krav på yrkesfisket att använda bästa möjliga redskap och tillgänglig teknik för att undvika oönskad fångst.

Eftersom risken att överträdelser upptäcks är näst intill obefintlig saknas enligt SLU Aqua ett viktigt incitament för företagen att samarbeta för att förbättra förvaltningen och utveckla mer selektiva redskap för att minska oönskade fångster. 

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera