Annons

 i Eko/Miljö

I dag har EU:s fiskeministrar enats om fiskekvoter för 2018 i EU:s vatten där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Överenskommelsen omfattar också en begränsning för ålfiske i Östersjön.

Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om fiske enligt maximal hållbar avkastning. Besluten grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella havsforskningsrådet.

Varje år i december fastställs kommande års fiskemöjligheter för EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet och för vissa fiskemöjligheter utanför EU:s vatten. Beslutet fattades sent på natten efter två dagars förhandlingar på jordbruks- och fiskerådet. Beslutet innebär att majoriteten av de svenska kvoterna fastställs i enlighet med maximal hållbar avkastning eller försiktighetsansatsen. Det gäller bland annat sill, torsk, kolja, gråsej, äkta tunga, havskräfta och räka. Beslutet innebär bl.a. också en säsongsstängning för fiske efter blankål under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september – januari.

För regeringen har det under förhandlingarna varit viktigt att framsteg görs för att uppnå målen för EU:s reformerade fiskeripolitik och att den vetenskapliga rådgivningen ligger till grund för besluten.

Beslutet baserades på kommissionens förslag som presenterades i november som bl.a. innebar ett förbud för fiske efter blankål i Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Sverige verkade i förhandlingarna för att förbudet skulle utvidgas till att omfatta även glasål och alla EU:s vatten samt att det skulle finnas möjlighet för ett högst begränsat ålfiske för att säkerställa att dess kultur och tradition inte försvinner. Beslutet innebär en säsongsstängning för fisket efter blankål men inga åtgärder som omfattar glasål för 2018.

– Tyvärr var det svårt att få gehör fullt ut för den svenska ståndpunkten för ål. Men jag är nöjd med att vi uppfyller målen om maximal hållbar avkastning för så många av de svenska kvoterna säger Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
Telefon (växel) 08-405 10 00 
Mobil 072-2061947 
e-post till Maria Soläng

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!