Annons

 i Salt/Hav

I snart två år har det internationella SAMBAH-projektet undersökt hur många tumlare som finns i Östersjön och var de trivs bäst med hjälp av 300 ljuddetektorer.

–  Vi vill öka möjligheterna för Östersjöns tumlare att överleva och då måste vi hitta sätt att minska skadlig påverkan som orsakas av människan. Det är viktigt att vi inte tränger undan dem från – eller förstör – miljöer som är livsviktiga för tumlare, säger Erland Lettevall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

15 april ordnas en workshop om Östersjötumlarna i Göteborg.

Tumlaren är listad i EU:s habitatdirektiv samt i nationella rödlistor i flera EU-länder.  Alla länder kring Östersjön deltar i projektet SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) som på svenska kallas passiv akustisk övervakning av tumlare i Östersjön.

–  Med 300 ljuddetektorer som fångar upp tumlarnas högfrekventa klickljud hoppas vi få en bild av utbredningen och om det finns några platser som är väldigt tumlartäta, säger Erland Lettevall.

SAMBAH finansieras till 50 procent av EU och till hälften av nationella finansiärer.I Sverige är HaV i dag den största finansiären. Kolmårdens djurpark koordinerar hela projektet och från Sverige deltar även AquaBiota Water Research.

Tumlaren är en av de allra minsta valarna och den enda val som är bofast och fortplantar sig i svenska vatten; både på västkusten och i Östersjön. Antalet tumlare i Östersjön minskade drastiskt från 1830-talet till 1950-talet och beståndet där anses i dag vara det mest hotade för arten.

– De största hoten för tumlaren i Östersjön är miljögifter, fisket, undervattensbuller, fartygstrafik, byggande av vindkraftsparker och så har vi givetvis det störda ekosystemet i Östersjön med bland annat syrebrist och övergödning, säger Erland Lettevall.

–  Vi hoppas nu få en diskussion med fisket, sjöfarten och energibolag och miljöorganisationer om hur vi kan minska den negativa påverkan på tumlarna.  Att tumlare kan leva i Östersjön är en indikator på ett väl fungerat ekosystem.

I andra områden, exempelvis Kielbukten och Bälthavet är det så vanligt med tumlare att de kan räknas från fartyg. Men i Östersjön är de för få till antalet och utspridda på en stor yta. Istället används hydrofoner eller så kallade klickdetektorer som fångar upp tumlarnas högfrekventa klickljud inom en radie på ungefär 100 meter.

99 av de 300 tumlardetektorerna är utplacerade på svenskt vatten av Kolmårdens SAMBAH-team: Mats Amundin, Daniel Wennerberg och Cinthia Ljungkvist. De första detektorerna sattes i vattnet våren 2011 och de ska plockas upp i maj i år.

– De är utspridda över hela Östersjön och placerade på mellan 5 och 80 meters djup. De finns från undervattensryggarna vid tyska Darss och Limhamn i sydväst till och med Stockholms och Ålands skärgård i norr. Även runt Öland och Gotland finns klickdetektorer. Vidare finns detektorerna i östra och södra Östersjökusten från Finland, via Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, till Danmark inklusive Bornholm, säger Erland Lettevall.

–  Alla länder kring Östersjön har använt sig av samma teknik, av samma metoder och analyserar resultaten på samma sätt. Det gör SAMBAH till troligtvis det största storskaliga och internationella forskningsprojektet om tumlare med hjälp av hydrofoner i hela världen.

När sista avläsningen gjorts i maj börjar analysarbetet för att se om det finns några tumlartäta områden i Östersjön. Målet är att försöka få fram modeller av vilka livsmiljöer som tumlarna trivs bäst i. 2014 ska projektet vara helt klart.

– Men vi behöver redan nu få en diskussion kring hur vi ska gå vidare för att skydda de känsliga tumlarna från att återhämta sig från sin kritiska status i flera delar i Östersjön och framför allt inte utrotas . Här är det viktigt att tidigt få med sig olika intressenter som bland andra beslutsfattare, allmänhet, rederi- och sjöfartsnäringen och energibolagen, säger Erland Lettevall.

Workshopen hålls på Göteborgs stadsmuseum, måndag 15 april, från 09:00 – 16:30. Sista dag för anmälan till workshopen är 31 mars på e-post ida.carlen@aquabiota.se

Länk till inbjudan till workshopen

Tumlaren skyddas också av UNEP:s överenskommelse om bevarande av småvalar i Östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön (ASCOBANS).  De flesta länder kring Östersjön har signerat ASCOBANS, vars åtgärdsprogram för tumlare i Östersjön (Jastarniaplanen) innehåller rekommendationer för bevarande av tumlare i Östersjön, inklusive akuta forskningsbehov. En grupp experter från Östersjöländerna, Jastarnia-gruppen, träffas en gång om året för att utvärdera vilka framsteg som gjorts i genomförandet av åtgärdsprogrammet samt för att utarbeta råd till Östersjöländernas regeringar. I år hålls detta möte i Göteborg den 16 -18 april.

Här kan du läsa mer om ASCOBANS

Här kan du läsa mer om SAMBAH-projektet

FOTOGRAF: Solvin Zankl. Bilden får användas fritt för publicering i medier men inte i marknadsförande syfte. Fotografens namn måste anges. För annan publicering krävs tillstånd.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Erland Lettevall, utredare, Enheten för miljöövervakning och datainsamling, tfn 010-698 62 19, mobil 070-248 66 95, e-post erland.lettevall@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera