Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna startar nu en kampanj för att stoppa det storskaliga industrifisket och rädda strömmingen på kusten.

Larmrapporterna kommer från hela ostkusten: strömmingen på kusten har minskat kraftigt i både antal och storlek. De som slår larm är de som fiskar och vistas ute på kusten: småskaliga kustfiskare som knappt får någon fångst och fritidsfiskare som inte längre får ihop till en middag. På många kända fiskeplatser och strömmingsgrund saknas det strömming idag. De fiskar som finns kvar är oftast små och magra och strömmingen har även konstaterats bli könsmogen tidigare. Allt detta är klassiska tecken på ett överfiske.

Det storskaliga fisket bedrivs av stora industritrålare som urskillningslöst fångar tusentals ton strömming för produktion av fiskmjöl. Fisket som sker till stor del kustnära när strömmingen samlar ihop sig inför leken är i sig inte olagligt. Industritrålningen bedrivs utifrån nuvarande kvotsystem som är baserat på havsforskningsrådet ICES rådgivning. Rådgivningen utgår ifrån produktionsmål på hur mycket man kan skörda av den totala lekbiomassan. Råden tar då ingen hänsyn till förekomsten av lokala strömmingsbestånd eller hur uttaget kan komma att påverka resten av ekosystemet. Den pågående utfiskningen av lokala strömmingsbestånd beror alltså på ett systemfel.

Nya genetiska studier stärker nu det som många ostkustbor känt till länge: strömmingen består av många lokala bestånd som leker på olika platser och vid olika tid. Dessa bestånd riskerar nu att utrotas av trålarna vilket skulle allvarligt förvärra krisen i den redan kraftigt påverkade Östersjön.

Vi vill att trålgränsen omedelbart flyttas ut, att fisket begränsas och att fredningsområden införs för att skydda de lokala bestånd som redan kan vara på väg att fiskas ut.

Hur många medlemmar måste vi bli för att politikerna ska lyssna på oss? Varje medlem stärker budskapet – till slut måste politikerna lyssna! 
 
Hjälp oss sprida budskapet och stoppa monstertrålarna via: www.raddastrommingen.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera