Annons

 i Notiser

Den sjätte maj är det dax! Då vankas livesänt Rovfiskseminarium på Youtube! Vi får lyssna på Olof Engstedt, John Zafaradl, Petter Tibblin och flera andra som verkligen kan både berätta och svara på frågor om våra populära rovfiskar!

Vi får bland annat veta hur våra bestånd mår, hur vårt sportfiske påverkar olika arter och hur vi kan och gör det bättre för våra rovfiskbestånd!

Rovfiskseminariet som sker på initiativ av Länsstyrelsen i Jönköpings län startar kl 1800 och kan ses på Sportfiske TV FishEco, Youtube samt på FishEcos FB-sida! Alla är välkomna att ställa frågor via Youtubes kommentarsfält eller via verktyget Mentimeter, länk finns här! Längst ner efter programet finns Youtubelänken!

Mycket välkomna 6:e maj kl 1800!

Program – Rovfiskseminarium abborre, gädda och gös!

18.00 Välkomna, kvällens agenda och syfte Jan Ohlsson och Anton Halldén

18.05 Metodutveckling och fiskets förändring över tid John Zafaradl

18.15 Fisketips och moderna fiskemetoder – John Zafaradl

18.30 Frågestund Fisketips & Metodutveckling och fiskets förändring över tid

18.40 Fiskbiologi och catch and release Petter Tibblin
– skillnader i arternas fysiologi, påverkan av temperatur och återhämtning
– vad händer fysiologiskt vid catch and release
– vad är dödligheten vid catch and release?
– påverkas arternas beteende av catch and release?
– potentiell påverkan på ekosystem av catch and release
– fiskemetodernas förutsättningar och inverkan på överlevnad
– hur kan man minimera fiskets effekter av catch and release 19.05 Frågestund Fiskbiologi och catch and release

19.15 Bensträckare

19.25 Gös i Jönköpings län Anton Halldén
– varför finns det gös i länet?
– hur ser gösens utbredning ut i länet?
– dagens syn på gösutsättningar
– varför har det fångats så många stora gösar i länet?

19.40 Förvaltning av rovfisk Göran Sundblad
– Hur förvaltas fisket i Sverige?
– Hur följer man upp fiskbestånd?
– Varför är förvaltningsmål viktiga?
– Konkret exempel på lokal gösförvaltning

20.05 Frågestund Gös i Jönköpings län & Förvaltning av rovfisk

20.15 Gäddfiskevård och våtmarker Olof Engstedt

20.25 Film Abborre 2.0 fiskevård för Abborre Sportfiskarna

20.50 Frågestund Fiskevård

21.00 Tack för visat intresse! Slut

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera