Annons

interfiske-daiwa-p
 i Press/Reklam

2014 blev ett mycket dystert år vad gäller antalet omkomna vid drunkningar i Sverige. Bara under sommarmånaderna drunknade 43 personer i samband med bad. Sjöräddningssällskapets vision är ”noll omkomna i svenska vatten”, och därför måste vi agera. I sommar ger vi oss ut på turné med strandnära livräddarverksamhet.

Totalt omkom 137 personer genom drunkning i fjol. Det är den högsta siffran på tolv år. Precis som många andra reagerade Sjöräddningssällskapet starkt på de dystra siffrorna.

Sjöräddningssällskapet har en välfungerande organisation för räddning ute till havs och i större insjöar. Men merparten av drunkningsolyckorna sker strandnära, i mindre vattendrag där vi inte har verksamhet idag. Vi har i flera år tittat på vad vi kan göra för att minska dessa drunkningar, bland annat genom dialog med våra systerorganisationer i Holland och Storbritannien som båda har en omfattande strandräddningsverksamhet. Vi ser två huvudsakliga uppgifter:

  1. Starta verksamhet med strandnära sjöräddning. För att öka intresset för strandnära sjöräddning hos Sveriges kommuner kommer vi att genomföra en livräddningsturné i sommar, där vi utnyttjar de metoder och den kunskap som vi samlat på oss under 107 års sjöräddning. Vi sätter upp en mobil enhet på välbesökta badplatser, där vi demonstrerar hjärt- och lungräddning, informerar om sjösäkerhet och snabbt kan agera om olyckan är framme, eftersom tid är avgörande vid drunkningstillbud. Vi kommer också att föra en dialog med kommunerna om hur vi kan stötta den befintliga räddningsverksamheten vid stränder och badplatser.
  2. Bidra till förbättrad kunskap om drunkning. Fortfarande finns stora kunskapsluckor kring drunkningsolyckor. På varje person som omkommer genom drunkning i Sverige tror man – men vet inte säkert eftersom statistik inte förs – att ytterligare tre till fyra personer skadas allvarligt. I samarbete med andra organisationer och myndigheter vill vi arbeta med att samla in mer kunskap om drunkningsolyckor, vad som orsakar dem och hur de kan förhindras. Det hjälper oss och andra aktörer att göra ett bättre förebyggande arbete kring drunkning.

– Vi känner att vi måste göra något, och ställa våra resurser till förfogande. Vi vill utgå från de behov som finns och tillsammans med kommuner och andra organisationer utveckla räddningsverksamhet för strandnära sjöräddning. Det här är ett första steg, säger Matthew Fader, projektansvarig för strandnära sjöräddning på Sjöräddningssällskapet.

Sjöräddningssällskapets satsning på strandnära sjöräddning presenteras på en presskonferens på Båtmässan i Göteborg idag fredag, klockan 10:00.


Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. Vi är 2 100 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!