Annons

 i Eko/Miljö

I det värdefulla kustvattendraget Skärjån som rinner på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland har en ambitiös restaurering inletts nu i höst. Sportfiskarnas lokalförening Ljusne Flugfiskeklubb tillsammans med företaget Stora Enso Skog AB arbetar här för att förbättra förutsättningarna för åns öring och flodpärlmussla. Nu börjar resultaten synas av det lyckade samarbetet.

Skärjån mynnar i havet vid Axmar Bruk, hela avrinningsområdet som är 329,6 km2 stort omfattar mestadels skogsmark. I vattensystemet finns även en hel del vattendrag och sjöar, bland annat sjöarna vid den välkända rastplatsen Tönnebro längs E4 norr om Gävle.

Ån är kraftigt påverkad av flottledsrensning och av olika dammar och vandringshinder, framförallt i åns biflöden. En annan negativ påverkan på vattendraget är att en del av åns vatten avleds till närliggande Hamrångesån för elproduktion i småskalig vattenkraft med följd att Skärjån nästan torkar ut vissa somrar.

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera