Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Snart hummerpremiär – skärpta regler och håll koll på invasiv amerikansk hummer!

Från och med den 20 september fram till hummerpremiären den 27 september klockan 07.00 råder det redskapsförbud längs Bohuskusten. Förbudet innebär att inga fiskeredskap får vara i havet – förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på mer än 30 meters djup.

Under årets redskapsförbud och hummerfiske kommer Länsstyrelsen Västra Götaland och Kustbevakningen göra tillsyn för att se till att reglerna efterlevs.

Hummer får endast fångas med hummertina. Tinan ska vara försedd med två cirkulära flyktöppningar med en diameter på minst 60 mm placerade i nederkant av varje kammare. Lovlig hummer ska ha en minsta huvudsköldslängd på 90 mm. Honor som bär rom ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

Se upp för den amerikanska hummern
En ovälkommen art i våra vatten är den amerikanska hummern. Första fyndet av arten i svenskt vatten gjordes 2008. Amerikansk hummer kan utgöra ett hot mot den inhemska europeiska hummern eftersom den till exempel kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern.

Fångar du en misstänkt amerikansk hummer eller misstänkt sjuk hummer (gäller även hummer med yttre rom och undermålig hummer), ring direkt från båten till en kontaktperson på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsfiskelaboratoriet (010-478 40 48,076-840 77 97). Även andra främmande invasiva arter förekommer i våra vatten, rapportera dessa till Rappen.nu.

Läs mer om hummerfisket:Länssstyrelsens webbplats(PDF) eller Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

Läs mer om den amerikanska hummern:
SLU:s webbplatseller Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Lars Molander
Länsfiskekonsulent
010-22 45 532

Therese Jansson
Länsfiskekonsulent
010-22 44 701

Eric Bergwall
Vattenvårdshandläggare
Främmande arter
010-224 42 06

Kustbevakningens ledningscentral
0776-70 60 00

 

Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera