Annons

 i Notiser, Press/Reklam

Söder Sportfiske fortsätter växa i Sverige och utomlands! Söder Sportfiske, Sveriges första börsnoterade sportfiskebutik, lämnar sin första delårsrapport i ett pressmeddelande! Fortsatt tillväxt och lönsamhet både i Sverige och utomlands är budskapet!

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättning ökar med 9,6 procent till 57,6 (52,6) MSEK
• Bruttomarginalen uppgick till 40,3 % (37,2 %)
• Rörelseresultatet (EBIT) exkl noteringskostnader uppgick till 7,4 (6,5) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,54 SEK

Perioden 1 januari – 30 september
• Nettoomsättning ökar med 18,6 procent till 152,9 (129,0) MSEK
• Bruttomarginalen uppgick till 40,1 % (37,9 %)
• Rörelseresultatet (EBIT) exkl noteringskostnader uppgick till 17,8 (16,2)
MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,53 SEK

VD kommenterar kvartalet

Tillväxt i alla regioner och god lönsamhet summerar vårt första kvartal som noterat bolag!

Under Q3 har vi levererat tillväxt både inom den svenska och internationella affären med god lönsamhet. Detta trots att vi fortsatt möter tuffa jämförelsetal och ser utmaningar i varuförsörjningen. Nettoomsättningen för kvartalet landade på 57,6 MSEK, en ökning med 9,6 % jämfört med Q3 2020 och tillväxttakten ökade således något jämfört med andra kvartalet i år. EBIT (ex noteringskostnader) landade på 7,4 MSEK och EBIT-marginalen (ex noteringskostnader) på 12,8%. EBIT-marginalen stärktes mot Q3 2020 bakom en stark bruttomarginal. Vi har också sett en positiv utveckling i vår rörliga marknadsföringskostnad som gått ned något mot Q2 2021.

Försäljningen i Sverige växte med 5,1%. Butiken påverkades initialt av restriktioner i besöksantal men återhämtade sig något i slutet av perioden. E-handeln i Sverige ökade i kvartalet trots att det framförallt är här vi ser tuffa jämförelsetal från 2020. Utlandsförsäljningen växte med 52,4% och Tyskland var vår starkaste motor följt av Finland, Frankrike, Norge och Storbritannien. Tillväxten för utlandet är procentuellt lägre än tidigare kvartal vilket är förväntat då vi gradvis möter högre försäljningssiffror som jämförelse. Responsen från kunderna är fortsatt positiv och vi ser ett stadigt inflöde av nya kunder och även en växande skara återkommande kunder. Det är positivt att notera den bredd vi nu har i vår affär där den svenska och internationella försäljningen tillsammans bidrar till totalen.

Framåt är vi fokuserade på att fortsätta ta marknadsandelar i Sverige och vi är väl positionerade för kanalskiftet som sker i branschen. I år ser vi inte samma marknadstillväxt i e-handelskanalen som vi blivit vana vid då ökningen under 2020 var extrem. De underliggande drivkrafterna är dock intakta och på sikt är vi övertygade om att tillväxten för e-handelskanalen kommer att ta fart igen.

För den internationella försäljningen har vi under kvartalet tagit viktiga steg för att successivt kunna accelerera denna satsning. Bland annat genom implementation av prisjämförelseverktyg och prisstrategier för att kunna anpassa vårt erbjudande till kunderna på respektive marknad. Vi utökar även gradvis våra marknadsföringsinsatser för att nå fler kunder och bygga kännedom. Vår internationella satsning är fortfarande i ett tidigt skede och vi blickar ut över en enorm marknad.

Inom vår e-handelsplattform genomförde vi ett antal förbättringar under kvartalet. Mest synligt är att en ny design på förstasidan nu möter kunderna på våra tre siter och i bakgrunden har vi byggt upp en större skalbarhet mellan våra siter. Vi har också etablerat mer databaserade arbetssätt och stärkt vår förmåga till testning, analys och uppföljning som låser upp potential att lyfta konverteringsgraden på sikt.

Det är fortsatt utmaningar i varuförsörjningen med begränsad tillgång till många produkter och längre ledtider än normalt. Vi har sedan tidigare tagit höjd för detta i vårt lager och ser att vi med vår storlek bör ha fördelar mot konkurrensen i detta avseende.

Vi fortsätter att utveckla vår portfölj av egna produkter och har en välfylld pipeline med spännande lanseringar på gång trots att utmaningar i varuförsörjning och ledtid påverkar även här.

I november välkomnar vi en ny logistikchef med gedigen bakgrund från Länna Möbler och Nordiska Galleriet ombord till Söder-teamet och vi ser fram emot att ta nästa steg med vår logistik.

Avslutningsvis vill jag tipsa om att en ny säsong av vår Youtube-serie Pike Fight nu sänds och den rekommenderas varmt till alla våra aktieägare. Det första avsnittet har i skrivande stund 155,000 visningar vilket är nytt rekord.

Kontakter

——————————————————————————

Viktor Gullbrand, VD, viktor.gullbrand@sportfiskeprylar.se

(mailto:viktor.gullbrand@sportfiskeprylar.se), +46(0)73 036 03 23

Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se

(mailto:erik.norden@sportfiskeprylar.se), +46(0)70 714 36 16

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!