Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser, Press/Reklam

Sveriges största och enda börsnoterade sportfiskebutik, Söder Sportfiske, lämnar kvartalsrapport, mycket av detta ger en bild av hur det står till med försäljningen av sportfiskeprodukter i Sverige i stort.

Nedan finns Söders rapport för kvartal två i år och halvårsrapport:

Andra kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättning ökar med 0,6 % till 69,1 (68,7) MSEK.
  • Organisk tillväxt var 0,6 % (-5,0 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 40,0 % (40,4 %)
  • EBITDA uppgick till 6,3 (6,5) MSEK motsvarande en EBITDA-marginal på 9,1 % (9,4 %)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,44 SEK (0,45 SEK)

Perioden 1 Jan – 30 juni

  • Nettoomsättning ökar med 2,8 % till 112,7 (109,6) MSEK.
  • Organisk tillväxt var 2,8 % (-3,3 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,8 % (39,9 %)
  • EBITDA uppgick till 7,2 (5,2) MSEK motsvarande en EBITDA-marginal på 6,4 % (4,7 %)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (0,16 SEK)

VD kommenterar kvartalet

Vi gör ett andra kvartal som nära nog tangerade samma period i fjol. Underliggande ser vi dock variationer där Sverige fortsätter att visa negativ tillväxt samtidigt som vår utlandsaffär växer snabbt med nya lokala sajter som draglok. Särskilt i Sverige ser vi att kategorin marinelektronik påverkas mest där affärslogiken är höga ordervärden men låga marginaler. Totalt sett är vi trygga med att vi behåller eller t.o.m. stärker vår position på den inhemska marknaden trots att det fortfarande ser frustrerande svagt ut. Vi är inte helt nöjda med kostnaderna för köpt trafik under kvartalet och kommer framöver att testa oss fram för att optimera vår lönsamhet. Ett starkt kassaflöde och något trimmat lager summerar till en nettokassa på 26,5 MSEK på balansdagen.

I utlandsaffären har vi nu varit igång i drygt två år på den tyska marknaden som fortsatt växer, men i långsammare takt. Samtidigt ser vi att marknader som Norge och Frankrike tar vid och växer mycket snabbt från lägre nivåer. Strategin som satts är alltså att i ett första steg plocka lågt hängande frukter på respektive marknad med stöd i vårt breda sortiment, unika egna produkter och vårt starka varumärke inom predatorfiske. Det innebär en kostnadseffektiv expansion till låg risk. I steg två får vi sedan utvärdera hur nästa steg ska se ut på respektive marknad.

Ett glädjeämne under kvartalet är att våra egna produkter går starkt. Som referens ska man veta att sportfiskemarknaden är enormt fragmenterad där ett brett sortiment betyder allt och där de starkaste varumärkena når i häraden 8% av en total försäljning. I ljuset av detta är vi nöjda med att se att våra egna produkter under varumärkena Söder Tackle, Eastfield och VATN når högre och högre på våra interna topplistor. Inte minst för att det innebär att vi också får sälja av resten av vårt sortiment när kunderna vill ha våra unika produkter.

Framöver riktas majoriteten av våra resurser mot sammanslagningen av Söder Sportfiske och Fishline och flytten till vår nya, betydligt större logistiklokal, mer om det i nästa kvartalsrapport.

Jonas Franzén, VD

Kontakter


Jonas Franzén, VD, jonas.franzen@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7128544
Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7143616

Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss


Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de, Sportfishtackle.fi, Sportfishtackle.nl, Sportfishtackle.fr, Sportfishtackle.dk, Sportfishtackle.no och Fishline.se samt fysisk handel via butikerna Söder Sportfiske och Fishline. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Koncernen äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder Sportfiske, Eastfield Lures, VATN, Troutland, HQ Flies och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på www.sodersportfiske.se.

Denna information är sådan information som Söder Sportfiske är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-07-21 07:30 CEST.

Bifogade filer


Söder Sportfiske Q22023

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera