Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Konstgjorda rev har anlagts inom projektet 8-fjordar på Västkusten. Syftet är att skapa skydd för hummer och olika fiskar som exempelvis småtorsk.

De nya reven anläggs i På en yta av ungefär 3000 kvadratmeter på fastigheten Ävja 1:108 i Tjörns kommun, mellan Almön och Brattön. De konstgjorda reven utgörs av tre typer:

1. Rev av sprängsten. Stenarna väger cirka 1 ton per styck och släpps en och en från en lastbil som står på en färja. Genom att stenarna hamnar huller om buller på botten uppstår håligheter av olika storlek och form. De fungerar som gömställe för hummer och uppväxande fisk. 

2. Rev av betongrör, totalt 15 stycken, monterade i pyramider på träpallar. Rören spänns fast med spännband och sänks ner på botten. Här kan både hummer och fisk gömma sig för att undvika att bli uppätna.

3. Armeringsjärnsmattor sätts ihop i en pyramid där vi också stänger till ändarna, så att en bur bildas. Håligheterna i gallermattorna är 10-12 cm stora och till en början kan dessa burar fungera som tillflyktsort för fisk, som jagas av främst andra fiskar och sälar. När organismer etablerar sig på konstruktionen kan det också komma att fungera som gömsle för hummer.

Viktigt med rätt botten för reven
Ävja 1:108 är ett lämpligt område för artificiella rev av flera orsaker:

1.
 Botten är lämplig. Den är hård nog för att hålla sten, den har ett lämpligt djup (10-20 m) och botten sluttar lagom mycket. 

2. Norr om Tjörnbron råder fiskeförbud för bland annat torsk. Torskar som växer upp på revet kan sprida sig och etablera sig i de fiskefria områdena och fortplanta sig. 

3. Torskyngel föredrar ålgräsängar på grunda och varma havsbottnar. Sådana finns att tillgå tvärs över Hakefjorden i det närliggande Natura 2000-området som ligger söder om Tjörnbron.

Området ses således om ett idealiskt ställe för artificiella rev för att stärka fisk- och hummerpopulationerna i området.

Uppföljning
Uppföljning av revens utveckling kommer att ske i form av dykning och nedsänkning av en kamera som filmar/fotograferar.

Skydd för reven
I samarbete med fiskets organisationer kommer lämpliga regler tas fram för att skydda området.

Finansiering
Bidrag har lämnats av Länsstyrelsen i Västra Götaland i form av LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). Ytterligare bidrag har skjutits till från 8-fjordar, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Den totala budgeten ligger på ca 500 000:-.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!