Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har nyligen lämnat svar på en remiss från HaV för nya föreskrifter för att sätta ut och flytta fisk i naturen. I de nya föreskrifterna föreslås bland annat att det inte längre ska vara tillåtet att etablera nya karpvatten, något Sportfiskarna starkt motsätter sig.

Sportfiskarna anser att oron för att utsättning av karp orsakar skada i våra vatten är starkt obefogad. Arten har odlats i landet sedan slutet av 1500-talet. Arten kan etablera sig framgångsrikt i små dammar utan annan fisk. Det finns också exempel på reproduktion i enstaka grunda sjöar i Skåne.

I dessa vatten kan den då göra skada om bestånden blir täta.  Men Sportfiskarna menar att det är felaktigt att glesa karpbestånd skulle påverka sjöar så negativt att det kan ses motiverat att förbjuda utplantering. Läs mer här Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!