Annons

 i Eko/Miljö

Det är fortsatt högsäsong för fisketillsynen längs kusten. Under onsdagen beslogtags ett stort antal olagliga nät i Kalix skärgård som var avsedda för stora fiskar. 

Länsfiskekonsulenten berättar

Länsstyrelsens fisketillsyn på kusten är så här års vanligtvis inriktad på att kontrollera fiskeregler som kommit till för att skydda den hotade havsöringen. De nät som beslagtas är vanligtvis anpassade för fiske efter sik men utlagda på sådant sätt att även mindre havsöringar fångas. Slutsatsen kring dessa redskapsbeslag är däremot annorlunda.

— Detta är utan tvekan ett riktat fiske efter lax och storvuxen havsöring. Näten var mellan 4 och 5 meter djupa med stora maskor och det enskilt längsta nätet var närmare 300 meter långt och så ser inga siknät ut, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen.

Värdefull avelsfisk för länets fiskebestånd

Näten innehöll inte heller några sikar men däremot två stycken stora laxar. Laxarna lösgjordes så försiktigt som möjligt och återutsattes i vattnet men sannolikheten för att de ska överleva bedöms inte vara stor.

— Fisk som fångas på nät skadas ofta svårt och är därför sällan möjliga att återutsätta. De här storvuxna och tidigt vandrande laxarna är viktiga avelsfiskar för laxbestånden men det är tyvärr inte troligt att dessa individer kommer att överleva fram till leken trots att dom blev återutsatta, säger Blomkvist.  

Mer fakta om tillslaget i Kalix skärgård

  • Beslagtagna nät på sex olika platser. I näten satt bland annat två laxar upp till tolv kilo i storlek.Den totala nätlängden uppgick till 1,5 kilometer.

  • En stor andel av näten var extra långa och djupa och försedda med stora maskor avsedda för laxfångst.
  • Näten var olagligt utlagda innanför sjökortets 3-meterslinje, saknade giltig märkning och hade större nätmaskor än vad reglerna tillåter.

Regler som skyddar fiskebestånden

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera