Annons

 i Notiser, Press/Reklam

Pressmeddelande! En majoritet vill ha ett nationellt båtregister. Svedea håller med. Svedea har precis publicerat sin årliga båtlivsundersökning som har fått nästan 3 700 svar. Rapporten visar bland annat att fler än hälften ställer sig positiva till ett nationellt båtregister. Dock inte nödvändigtvis ett register som administreras av en myndighet.

– I undersökningen är det bara 23 % som svarar ”nej” på frågan om det vore bra med ett register för fritidsbåtar. Ungefär lika många säger sig inte veta eller har ingen åsikt. Personligen tror jag att en stor del av dessa skulle svara ja med rätt argument. Från Svedeas sida är vi övertygade om att fördelarna med ett register överväger eventuella nackdelar, säger Göran Södergren, affärsansvarig båt på Svedea.

Situationer ett båtregister skulle lösa

– En stulen och övergiven båt utan motor kan lättare knytas till ägaren.
– Det är svårare att använda en stulen båt som återfinns i ett register.
– Handel med begagnade båtar skulle bli säkrare.
– Övergivna båtar som inte kan knytas till en ägare är ett stort problem för landets båtklubbar.
– Övergivna båtar utgör ett stort miljöproblem. Vi vill varken ha läckt olja eller sjunkna plastskrov i våra vatten.
– Vid nödsituationer då föraren har ramlat överbord eller båten har slitit sig kan ett register möjliggöra snabba åtgärder i form av sökinsats eller bogsering.

– Ett register skulle alltså verka avskräckande för båttjuvar och andra kriminella som handlar med stulna båtar. Dessutom skulle registrerade båtar som stulits mycket snabbare och enklare kunna knytas till sina rättmätiga ägare. Sen är inte minst miljöaspekterna viktiga. Hur detta register sen skulle se ut och vilka som skulle hantera det är en annan fråga, avslutar Göran Södergren.

Fakta om Svedeas båtlivsundersökning

Svedea genomför årligen flera omfattande kundundersökningar inom olika produktområden. Båtlivsundersökningen har genomförts sedan 2014. Rapporten för 2024 finns här.

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

<

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 2 comments
  • Claes Sjöman

    Mycke märkligt att man i dag ,,helt plötsligt är positiv till ett båt register????? Mycke förvånad. Då det var ett extremt motstånd när man för ett antal år sedan var helt motståndare till det samma. Har det möjligen att göra med att man avskaffat förmögenhets skatten . Vilka jäkla vele pettrar !!!

  • Bosse Stenquist

    För att i steg 2 gå över till att beskatta båtägande?

Kommentera