Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Trots dålig tillgång på lax så hävs fiskeförbud! Havs och Vattenmyndigheten har hävt laxfiskestoppet i delområde 31, från den 23 juli, sedan yrkesfiskarna har fått svårt att fiska den tillåtna kvoten.

Beslutet motiveras av att fisket går långsamt (dåliga fångster) i terminalområdena i Skellefteälven och Luleälven.

Bakgrunden till beslutet är att infiskningen i Luleälvens och Skellefteälvens terminalfiskeområde går långsamt, liksom i område 30. Bedömningen är att ett uthålligt fiske i både område 31 och 30 bör kunna bedrivas på resterande laxkvot under resterande 2021. Skriver myndigheten på sin hemsida.

Dålig tillgång!

– I klartext så betyder det att när det är dålig tillgång på lax, det finns lite lax i havet, så förlängs fisket. Det innebär tyvärr att fisket förlängs på bestånd som i flera fall visar tecken på att minska, säger Thomas Johansson, Generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Det tidigare beslutet att stoppa laxfisket i delområde 31 rivs nu upp, hävs, vilket betyder att det år tillåtet att fiska med fasta redskap även sådana som inte är undantagna från landningsskyldigheten. Det betyder att beslutet att häva fiskestoppet även öppnar för så kallade husbehovsfiskare som kan fiska med fasta redskap utan skyldighet att rapportera några fångster.

– Är det lite lax i havet så är det ett oroväckande tecken och kan yrkesfiskarna inte fiska upp sina kvoter så är den enda rimliga förklaringen att det finns lite lax. Det blir inte mer lax i havet bara därför att du får fiska under en längre period, fortsätter Thomas Johansson.

Stiftelsen för Östersjölaxen har varit i kontakt med fiskare på den finska sidan av Östersjön och läget ser lika mörkt ut där.

– Vi har prata med fiskare på den finska sidan och det ser tyvärr lika illa ut på den sidan av Östersjön. Det är dåligt med lax i havet och även de finska fiskarna rapportar att det är dåligt med lax i havet.

Tanken med fiskestoppet, från i början av juli, var att den resterande delen av kvoten skulle styras mot de odlade bestånden i det som kallas terminalområdena i anslutning till Skellefteå älv och Luleå älv. Följ Stiftelsens arbete här!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera