Annons

 i Notiser

Under tiden som regeringen avvaktar kommer ytterligare tusentals båtägare få se sina båtar vandaliserade och sina motorer stulna och utförda ur Sverige. Det skriver Christer Eriksson, Svenska Båtunionen på Svd debatt.

Polisen vet det, båtägarna och båtklubbarna vet det, Tullen och Kustbevakningen vet det. Den närmaste månaden kommer 1 000 båtmotorer att stjälas från svenska båtägare. Kostnader för båtägarna för de stulna motorerna räknas i hundratals miljoner kronor per år. Förutom båtägare drabbas jord- och skogsbrukare liksom bygg- och entreprenadbranschen av organiserade stöldligor som snabbt rekognoserar, slår till och för ut stöldgods för miljarder ur landet. Polisens underrättelseverksamhet vet dessutom i stora drag vilka personer som kommer att genomföra stölderna, var de kommer ifrån, när de kommer till Sverige och vilka vägar de tar ut ur landet med stöldgodset. Men ingen myndighet har ansvaret för att stoppa transporterna och utförseln. Landets redan hårt belastade polis måste i princip ta stöldligorna på bar gärning för att kunna ingripa.

Sverige är unikt med dessa problem. Stölder av båtmotorer förekommer inte alls i samma utsträckning i Norge, Finland eller Danmark. Det som framför allt skiljer är gränskontrollerna. Den svenska tullen måste få ett skyndsamt och tydligt direktiv att kontrollera transporter ut ur landet vid minsta misstanke om brott. Samtidigt måste självklart resurser och materiel tillföras myndigheten. Tullen finns redan på plats i hamnar och vid gränsövergångar för att kontrollera inkommande gods, självklart kan de stanna en stund till vid färjeterminalen och skanna av de fordon som kör ombord på färjan. Behöver de röntgenutrustning eller annan teknik för att öka chanserna att upptäcka stöldgods, så ska de få det. Det är helt orimligt att motorer som väger flera hundra kilo enkelt kan transporteras ut ur landet i stora mängder, till och med hela traktorer kan obemärkt passera den svenska gränsen.

SVT:s rundringning visar att det finns en klar majoritet bland riksdagens partier att omedelbart agera. Regeringen ser dock inte någon anledning att agera i dagsläget. Man vill vänta och se, är beskedet. Det man vill vänta in är fler myndigheters gemensamma förslag på hur stöldligorna ska kunna stoppas, förslag som tidigast kan väntas under nästa år och som sedan ska omsättas i praktisk handling eller lagändringar, ett arbete som ligger flera år fram i tiden. Under tiden kommer ytterligare tusentals båtägare få se sina båtar vandaliserade och sina motorer stulna och utförda ur Sverige.

Båtägarna lägger ned stora resurser på att förhindra stöld av båtar och motorer. Kraftiga lås, stöldskyddsmärkning och GPS-larm är kostsamma men självklara val för många båtägare, liksom nattvak på båtklubben eller i hamnen. Tillverkarna av motorer kan också bidra till att göra motorerna och motordelar mer spårbara med de smarta märkningar som nu finns. Inom båtlivet och båtbranschens organisationer tar vi diskussionen på största allvar och sitter sedan lång tid ned och försöker utveckla metoder för minskad stöldrisk. Också regeringen måste ställa upp bakom Sveriges båtägare, jord- och skogsbrukare och andra småföretagare i stöldutsatta branscher. Ge Tullen uppdraget, resurserna och utrustningen som krävs för att kontrollera och förhindra strömmarna av stöldgods ut ur Sverige.

Christer Eriksson
ordförande Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionen bevakar båtlivets intressen och fungerar som en samlande kraft för båtklubbar över hela landet. 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!