Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna Region Väst genomför för närvarande en mycket omfattande inventering av våtmarker i regionen. Inventeringen ska ligga till grund för kommande åtgärder för att förbättra vattenmiljön i områdets vattendrag. Då får lax och öring det bättre, vilket i slutändan även ger ett bättre sportfiske.

Våtmarkernas betydelse för våra vatten går knappast att överskatta – för vattenkvalitet, flödesutjämning och biologisk mångfald. Mängder av våtmarker är kraftigt skadade av mänsklig påverkan och vi behöver snarast komma igång med ett restaureringsarbete.

Våtmarkernas livsviktiga funktioner
Friska och fungerande våtmarker är naturens egna reningsverk, som motverkar övergödning, tar hand om gifter och dämpar brunifieringen från skogsbruket. De spelar en avgörande roll för vattenkvaliteten i våra vatten, från bäck till hav. Likaså är våtmarkernas magasinerande förmåga oumbärlig för att balansera effekterna av både torka och extremflöden…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera