Annons

 i Notiser

Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas.

Av de 284 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 142 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och hela 227 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

Under 2017 omkom 21 personer i båtlivsrelaterade olyckor. Av de drunknade 20 personer och 3 personer drunknade trots att de hade flytväst. Resterande 17 personer saknade flytväst. Vid en analys genomförd av Transporstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet uppskattades att 9(53%) av dessa 17 skulle ha överlevt om de burit flytväst. Om de dessutom använt flytoverall och kunnat larma hade ytterligare 5 personer, det vill säga 14(82%)förmodligen överlevt och kunnat räddats.

Samtliga 21 omkomna, utom en, var män med ett åldersspann från 29 – 75år med en snitt ålder på 56år. Olyckan har i 15(71%) fall inträffat i en insjö och vid 13(62%) av fallen var aktiviteten fiske. Vidare skedde dödsfallen vid 13(62%) tillfällen då personerna var ensamma. 15(71%) personer påvisade promille i blodet, fem(24%) personer hade över 2,0 promille, sex(29%) personer hade mellan 1,0-1,9 promille, fyra(19%) personer hade mellan 0,1-0,9 promille i blodet och endast sex(29%) personer gick det inte att påvisa någon promille halt i blodet som är relaterat till alkoholintag.

Flytvästanalys utförd av: Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet samt läkare specialiserad på bland annat hjärtsjukdomar och naval medicin.

Sverige är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2018 inträffar mellan den 18 maj och 25 maj. Kampanjen omfattar en lång rad organisationer och myndigheter som vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön. Nedan följer ett schema över fokusgrupper för kampanjen 2018.

18 maj Flytvästen som en del i en säker arbetsmiljö

19 maj Världsrekord dagen – Då bär vi alla flytväst och delar med oss av budskapet där vi kan vill och vågar!

20 maj Fritidsbåtar – Testa din uppblåsbara väst inför säsongen

21 maj Myndigheter

22 maj Kanot

23 maj Fiske

24 maj Fritidsbåtar – ”Pappa, Du lovade faktiskt!”

25 maj Flytvästdepåer

Fakta om båtolyckor enligt Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet*

  • I Sverige omkommer i genomsnitt 35 personer per år i fritidsbåtsolyckor.
  • Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder och varje år omkommer en eller flera personer i hamn.
  • Den vanligaste dödsorsaken är drunkning.
  • Fall över bord eller kantring är de vanligaste orsakerna till dödsolyckorna.
  • Flest omkomna är män 50-70 år gamla.
  • Mer än en tredjedel av olyckorna sker i samband med fiske.
  • Många av de omkomna är ensamma vid olyckstillfället.
  • Sex av tio har druckit alkohol.
  • Bara en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.

*Följande är medlemmar i Sjösäkerhetsrådet:Transportstyrelsen, Båtförsäkringsbolagen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksföreningen Sveriges Gästhamnar, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Sjöpolisen, Sjö-räddningssällskapet, SMHI, Sweboat, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddnings-sällskapet, Svenska Sportdykarförbundet, Svenska Sportdykarförbundet, Svenska Sportfiske- och Fiskevårds-förbund

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS – International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!