Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Det är sorgligt att vi allt oftare kan konstatera att gift i fisk från alltför många av våra sjöar och havet är något vi får acceptera. Nu kommer nya varningar från Länsstyrelserna om Vätternrödingen, som redan tidigare är en av de fiskar som innefattas av kostråden kring mat med halter av dixoin!

– Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS. Det finns idag inga gränsvärden för hur mycket PFOS som får finnas i fisk som livsmedel. Rekommendationen är dock att inte äta fisk med förhöjda PFOS-halter för ofta.

Halter PFOS i röding vid den senast mätningen

De senaste mätningarna av PFOS i röding gjordes under 2020 med mätningar från olika platser i sjön.

Resultat av provtagning av röding i Vättern
Art Halter
(ng/g muskel)
Antal lokaler (st) Totalt antal individer i provtagning (st)
Röding 8,44 – 41,6

(medel = 17,6)

4 23

Innebär de förhöjda halterna i röding någon risk?

Fisk är en stor källa till att PFAS finns i vår mat och därför bör man inte äta fisk med förhöjda PFAS-halter för ofta. Eftersom det inte finns något livsmedelsgränsvärde för fisk har Livsmedelsverket inte fastställt något kostråd för fisk när det gäller förhöjda PFAS-halter. Att äta fisk är samtidigt en viktig källa till näringsämnen. EU-kommissionen har därför beställt en risk- och nyttovärdering av fisk från EFSA. När denna värdering är klar kommer mer specifika kostråd att kunna ges från Livsmedelsverket.

– Störst risk att få i sig för mycket PFOS har sportfiskare med familjer som kanske äter lite mer vätterröding än andra, säger Fredrik Larsson, länsfiskekonsulent i Jönköpings län.

För PFAS-ämnet PFOS finns ännu inget fastställt livsmedelsgränsvärde för fisk. Ett sådant gränsvärde väntas tas fram av EU tidigast år 2023. Därefter kommer det att införas begränsningar av försäljning av fisk med halter som överstiger det gränsvärdet. Det finns idag dock ett av EFSA (European Food Safety Authority) fastställt hälsobaserat riktvärde för intag om 4,4 ng/kg kroppsvikt och vecka för summan av fyra PFAS-ämnen (PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA) som gäller för alla. Många i den europeiska befolkningen har en exponering över detta värde.

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!