Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Viktig klimatanpassning av vattendrag i Väst! I Sportfiskarnas Region Väst arbetas det på bred front med att förbättra utdikade våtmarker i regionen vilket bland annat gynnar havsöring.

Med stigande medeltemperatur och längre perioder med torka riskerar många mindre vattendrag att torka ut. Detta drabbar då bland annat havsöringen som ofta leker och växer upp i små kustmynnande bäckar. Ett sätt att förbättra landskapets förmåga att klara av torka och rädda öringen är då att plugga igen gamla diken i våtmarker. Då hålls vattnet kvar längre i våtmarkerna och bäckarna torkar inte ut lika lätt och öringens yngel kan klara sig… Läs mer här Sportfiskarna!

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera