Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Debatt – Skrota din lilla yrkesfiskebåt och håll käft! För någon som inte fattar, det är ironi och kräver att man läser resten av texten. Ja, skrota din båt, få en peng för det! En liten tröst (eller kanske inte alls) för de lokala yrkesfiskare som drabbats av torskens försvinnande och torskfiskestopp i Östersjön är det återinförda skrotningsstöd för fartygsägare som regeringen kanserat tidigare och nu öppnar på nytt, allt i nedan pressmeddelande.

Detta meddelas alltså i nytt pressmeddelande från regeringen. Istället för att aktivt hindra den väsentliga utfiskningen i Östersjön vilket man signalerat att man inte har bråttom med vid flera tillfällen trots att det som bekant finns ett riksdagsbeslut om att flyta trålgränser mm, öppnar man nu för skrotningsbidrag av mindre fiskebåtar. Är inte det bra tänker säkert någon… nja…

Lite elakt sagt, ju färre småskaliga och lokala yrkesfiskare det finns, ju mindre kritik om utfiskning av våra vatten. Att vi då också tar ytterligare ett steg mot att helt förlora de små oftast kustnära fiskarna och möjligheten till lokalt fångad fisk berörs inte i pressmeddelandet men vi går ännu ett steg på den vägen.

Tankarna går då osökt till det många kallar “utrotningsfisket” som just nu i skrivande stund pågår i Östersjön på sill- och strömming, skulle varit torsk också om den inte varit slut (även fredad). Ett “utrotningsfiske” som alltså regeringen valt att acceptera i väntan på “ytterligare utredning”. Här råder ingen försiktighetsprincip alls.

De företag som länge tjänat miljoner på att dammsuga Östersjön på torsk, sill och strömming, helt enligt reglerna och med sk. industritrålare och med olika former av stöd från staten, innefattas inte av bidraget… Synd men logiskt, vem vill skrota ett fartyg som drar in miljoner. Ur ett historiskt perspektiv får biologisk mångfald alltid stryka på foten, hellre sila mygg och svälja elefanter…

//FishEco

 

Pressmeddelande

– Regeringen har beslutat om att skrotningsstödet ska kunna sökas på nytt. Anledningen är att nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön har ökat intresset för skrotningsstödet. Fiskare som tidigare inte ansökt om skrotningsstöd, får nu åter möjligheten att ansöka om stöd för att skrota sitt fiskefartyg.

– Regeringen arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig fiskenäring. Nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön har lett till att många fiskare som har en hög beroendegrad av torskfisket inte längre kan leva på sitt fiske. Nu är det fler som signalerar intresse att söka stödet och därför öppnar vi upp för att skrotningsstödet ska sökas på nytt, säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg.

I syfte att korrigera obalansen mellan fiskemöjligheter och fiskekapacitet i Östersjön beslutade regeringen i maj 2021 att möjliggöra för fartygsägare att ansöka om stöd för att upphöra med sin verksamhet genom skrotning av fiskefartyget. Sista dagen för ansökan om sådant stöd var i september 2021.

Möjligheterna att bedriva fiske i Östersjön har därefter försämrats ytterligare och branschen har signalerat ett förnyat intresse för skrotningsstöd. Villkoren för skrotningsstödet ska vara de samma som tidigare har gällt. Dessa innebär i huvudsak att fartyget ska ha bedrivit fiske till havs i viss omfattning under antingen 2017 och 2018 eller 2019 och 2020 och att det ska vara registrerat som aktivt.

Ytterligare förutsättningar för stöd är bland annat att ägaren till det fartyg som ska skrotas inte har ägt eller haft fiskelicens för något annat fiskefartyg som är 8 meter eller längre sedan den 31 december 2020

Jordbruksverket är handläggande myndighet för stöd inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet och därmed också för skrotningsstödet. Ansökan om stöd ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 april i år.

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera