Annons

 i Eko/Miljö, Ettan

I ett pressmeddelande från HaV idag bekräftas tidigare lagt förslag om att utöka fredningsområdet i Vänern utanför Gullspångsälven för att skydda den akut utrotningshotade Gullspångslaxen! Det nya fredningsområdet är enormt! Tidigare 7500 hektar blir nu 47000 hektar!

Om detta räcker för att rädda den unika sötvattenslaxen är ytterst tveksamt. Det stora problemet ligger i själva Gullspångsälven och heter som så ofta vattenkraftverk. Oavsett hur många laxar vi skyddar i Vänern är det helt ointressant om dessa inte har bra lekområden med bra vattenföring. Endast spillror av laxens lekområden finns kvar och kanske ett tiotal fiskar leker årligen! Nedan hittar ni pressmeddelandet i sin helhet!

Jan O FishEco

 

Den akut hotade Gullspångslaxen får ökat skydd! Den världsunika Gullspångslaxen är akut hotad och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya föreskrifter för att ge stammen ökat skydd. De träder i kraft 1 oktober 2021.

De nya föreskrifterna gäller från 1 oktober 2021 för att skyndsamt skydda laxen inför lek i älven. I korthet innebär föreskrifterna mer restriktiva fiskebestämmelser och att ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern införs. Här blir det förbud att fiska efter lax och öring under hela året.

Riskerar att helt försvinna

Gullspångslaxen riskerar att helt försvinna om inget görs. De nya fiskeföreskrifterna, som HaV tagit fram i samråd med berörda länsstyrelser, är ett viktigt komplement till de åtgärder som redan genomförts eller behöver genomföras i älven för att rädda stammen. Den nationella planen för omställning av svensk vattenkraft, NAP, är ett exempel. Den omfattar även Gullspångsälvens kraftverk som på sikt kommer att få moderna miljövillkor.

– Arbete inom vattenförvaltningen för att nå god ekologisk status i våra stora sjöar är ett annat exempel, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.

Baseras på ekosystembaserad förvaltning

HaV grundar sitt beslut på en ekosystembaserad förvaltning som präglas av helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Effekten av bestämmelserna kommer att utvärderas löpande i syfte att upprätthålla ett tillräckligt skydd för vild lax och öring av Gullspångsstam.

– Fredningsområdet är en del av det sammantagna åtgärdsarbetet för att stärka de vilda laxbestånden i Vänern. Vi jobbar på bred front, säger Sofia Brockmark.

Allt fiske stoppas inte

Sofia Brockmark betonar att de nya föreskrifterna inte innebär att allt fiske förbjuds. Även fortsättningsvis är det tillåtet att fiska med vissa redskap – däribland handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

– Det är tillåtet att i fortsättningen spinnfiska, meta och pimpla efter arter som gädda, gös, abborre från stillastående eller driftande motorbåt. Det är också tillåtet att transportera sig till och från fiskeplatser med motordriven båt inom området.

Stopp för trolling och nätfiske

Trolling, att släpa beten efter motordriven båt, blir dock inte tillåtet. Skälet är att det är en metod  som vanligen används vid riktat fiske efter lax och öring, som i sig kräver användning av båt.

– Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterlikande redskap.

Eftersom det bedöms finnas en risk för fångst av lax och öring, kommer det inte heller vara tillåtet att fiska med nät.

De nya föreskrifterna i korthet:

 • Den totala ytan som omfattas av Gullspångsälvens fredningsområde utökas från 7 500 hektar till 47 000 hektar (cirka 8 procent av Vänerns totala yta)
 • Allt fiske efter lax och öring förbjuds under hela året inom fredningsområdet.
 • Inom fredningsområdet är det endast tillåter att fiska med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet men inte med utter eller utterliknande redskap.
 • Om det kan tillåtas ur fiskevårdssynpunkt får länsstyrelsen ge tillstånd till den som är innehavare av ett fiskevatten eller bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens att även fiska med nät efter siklöja, långrev, ryssja, bottengarn, dörj/utter eller via trolling efter andra arter än lax och öring. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd.

Kort om Gullspångslaxen

 Insjölevande stammar av lax förekommer idag endast på några få ställen i Europa och Nordamerika. Flera av de insjölevande laxstammarna har påverkats av vattenkraftsutbyggnad och finns idag kvar endast genom odling. De kvarvarande stammarna i Vänern, Klarälvslaxen och Gullspångslaxen, uppstod för ca 8000 år sedan då Vänern genom landhöjningen avsnördes från Ancylussjön (nuvarande Östersjön). Genom utbyggnaden av vattenkraften i Gullspångsälven har laxens och öringens lekmöjligheter begränsats, men aldrig utplånats helt. Idag utgör det vilda beståndet av Gullspångslax mindre än 1 procent av Vänerns laxar.

Gullspångslaxen är den mest storväxta och för fiske eftertraktade stammen av de båda i Vänern. Den går inte säkert att skilja dem åt genom utseendet, men genom DNA-test går det. Källa: www.gullspangslaxen.se

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2021-04-23-fler-gullspangslaxar-behovs.html

Kontakt

Sofia Brockmark, utredare HaV, tel 010-698 65 81, sofia.brockmark@havochvatten.se

Jens Persson, utredare HaV, tel 010-698 63 54, jens.persson@havochvatten.se

Läs fler nyheter kring Gullspångslaxen här!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 2 comments
 • Ricky

  Problemet är inte trollingfisket för all vild lax återsätter trollingfiskarna. Det stora problemet är alla när som ligger och där fastnar det en hel del lax. Så all nät fiske skulle räcka räcka gott att förbjuda. För dom laxarna som fastnar i näten överlever inte.

  Med vänlig hälsning, Ricky trollingfiskare

 • Magnus torpman

  Problemet är ju Fortum och vatten kraft som Förstört leko.rådena för lax och öring. Fortum skall få åtgärda detta. Yrkesfiskarna får ju vildlax näten som de tar upp. Minska nätfiske istället bättre åtgärd.

Kommentera