Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna delar varje år ut medel till ideella föreningar som bedriver fiskevård. I år får 11 lokala projekt bidrag från Sportfiskarnas fiskevårdsfond.

– Förbundet ser det som oerhört viktigt att stötta lokalt fiskevårdsarbete. Fiskevårdsföreningar runt om i landet lägger årligen ner hundratusentals arbetsdagar helt ideellt med fiskevård, kommenterar Markus Lundgren, Sportfiskarnas nationellt fiskevårdsansvarige.

Bland de lokala projekt som får bidrag kan bland annat nämnas biotopvård i Näveån av Näveåns Vattenvårdsförening. Arbetet innebär en fortsättning på ett framgångsrikt arbete med att förbättra möjligheterna för havsöring att reproducera sig i ån. Genom tillförsel av sten har bättre uppväxtmiljöer skapats för åns öringar vilket gör att antalet öringar kan öka.

– Sportfiskarna och Näveåns Vattenvårdsförening har tidigare genomfört öppna aktiviteter där alla intresserade har fått komma och hjälpa till att lägga ut sten och grus i ån. Det har varit mycket välbesökt och visar på ett mycket stort engagemang för mer fisk i friska vatten, säger Markus Lundgren.

Ett annat exempel på ett intressant lokalt projekt är Jämtlands Unga Sportfiskare som beviljats medel för biotopvård i Sågbäcken i Granboforsens Fvo. Bäcken är ett lekområde för harr från den reglerade Indalsälven. Syftet med projektet är både att förbättra för harren och att föreningens ungdomar kommer att delta och lära sig fiskevård genom det praktiska arbetet.

Den årliga Sportfiskemässan sponsrar Fiskevårdsfonden med ett bidrag från varje betalande besökare.


Samtliga bidragsmottagare 2016:

Lule Älvdals Serviceorgan – Samverkan/påverkan om Norrlandsälvarna

Storöringens Fk – Restaurering Sågbäcken

Storöringens Fk – Biotopkartering Bäcksandsbäcken

Långsjö Gömmarens fvf – Provfiske i Gömmaren

Färila Fvo – Fångstfälla Enån

Näveåns Vvf – Biotopvårdande åtgärder Näveån

Jämtlands Unga Sportfiskare – Biotopåtgärder Sågbäcken i Granboforsens Fvo

Ystadortens FSF – Biotopförbättrande åtgärder i Nybroåns huvudfåra

Emsfors Sfk och Fliseryds Sfk – Inköp av Hartijokiverktyg

Bollnäs Fvf – Inköp av redskap för biotopvård i Klumpströmmen

Sörbygdens samfällighetsförening för fiskevård – Restaurering av Forsaån

Mer information om Fiskevårdsfonden:

Markus Lundgren, Fiskevårdsansvarig width=008-410 80627

Per Göran Jönsson, width=0040-787 21

www.sportfiskarna.se

Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!